Forside   Styret   Vedtekter 

 Kartside 

 Temaside 

 Stunner 

 Ski blir til 

 

 

 

Velkommen Info fra historielaget

Forside=startside

Styret og komiteer

Kalendere

Vedtekter

Lokalhistoriske opplysninger knyttet til ulike områder av Ski kommune Kartside

Lokalhistoriske opplysninger knyttet til ulike temaer fra Ski kommune Temaside

Steinalder-boplassen på Stunner - 9 500 år Stunner

Historielagets natur- og kulturstier Kultursti

Historielagets "Turbok for Ski" ført i pennen av Alfred Gustafson Turbok

Bøler gård på Langus i Ski utarbeidet av Arne Fjeld

Rullestad gård gjennom tusen år Christian J. Sundby

Bieltvedt gård i Kråkstad av Johs. Bieltvedt

Follo Avis Lokalhistorie www.folloavis.no

Ski kommune: Lokalhistorisk  fotoarkiv

Ski kommune: Lokalhistorisk  digitalkart

Ski Slektshistorielag med sitt nettsted  URL: www.skislekt.no

Kortfattet sammendrag av Skis historie Ski blir til

Informasjon fra Ski Historielag til gamle og nye medlemmer:

 Siden er sist oppdatert: 01.07.19

Ski historiske konserter  - program for høsten 2019

ved Morten Gaathaug

 • Onsdag 21/8 Kl 19.30 i Rådhusteatrets foajé.
    Trio Franor (gitartrio)

 • Onsdag 11/9 Kl 19.30 i Rådhusteatrets foajé. To norske hundreåringer.
    Feiring av Johan Kvandal og Øistein Sommerfeldt.

 • Lørdag 12/10 Kl 14.00 i Rådhusteatrets foajé. Vegard Lund med venner

 • Onsdag 20/11 Kl 19.30 i Rådhusteatrets foajé. Oslo kammerakademi

 • Lørdag 7/12 Kl 14.00 i Ski middelalderkirke. Ensemble Freithoff

 

August.

Nærmere melding kommer senere.

Dyregrav /Kullgrop i området Granerud skytebane - Bjerkebekk

Ski-raet  kulturminnedag – Bøndenes hus


Søndag 25. august  

Pilegrimsmarsj Kråkstad kirke til Ski middelalderkirke, start etter gudstjenestens slutt.


Litt til….

Du kan også finne historielaget på lagets nettide: www.ski-historielag.no   det er Idar som år igjennom har holdt i pennen på denne siden.

Besøk og bli følger på historielagets facebookside. Denne siden har allerede ca 950 følgere! Men medlemsinterne ting kommer ikke frem på denne siden, det mottar du på e-post. De uten e-post mottar postkort.

E-postadressen til historielaget, dvs til Marianne, er historielaget.ski@gmail.com  

Kontoret i Ustvedthuset på Waldemarhøy er sommerstengt. Kontoret er ikke bemannet i juni – juli – august.

Fra september igjen hver tirsdag kl 11 til kl 14. Kaffen er varm! Velkommen!

God sommer til alle! Hilsen styret og komiteene

 


OBS: Nye regler for personvern og behandling av data.

Reglene omfatter i korte trekk krav til sikkerhet og tillatelse til å oppbevare personopplysninger i en tid med stadig økende digital verden. Reglene har kilde i et EU-direktiv forkortet til: GDPR. Direktivet hadde virkning fra og med 1. juni 2018, og ble norsk lov og gjelder for absolutt alle.

Dette direktivet som har blitt norsk lov må vi i Ski Historielag forholde oss til og her kommer en redegjørelse for hvordan dette er håndtert i vårt historielag:

 • I Ski Historielag oppbevarer vi i regnskapet og i medlemsregistret navn, adresse, år og måned for innmelding, e-postadresse, telefon nr, medlemskaps type som enkeltmedlem, familiemedlem eller æresmedlem, styre- og komitémedlemmer, kommunikasjon med postkort for medlemmer uten e-postadresse og regnskapsreferanser for kontingentinnbetalinger. I tillegg 3 kontaktpersoner i kommune og bibliotek.

 • Vi fører register for utlevering av den årlige kalender / bokpakke og lignende til medlemmene og vi legger ut tilstedeliste på våre arrangementer som en historisk referanse i vårt historielag.

 • Viktig hovedkriteria for sikkerhet med behov for tillatelse: Vi fører ikke register som har sensitive opplysninger eller notater over fødselsdato, personnummer, religiøs tilknytning og lignende. (Slikt krever godkjenning fra datatilsynet og ligger utenfor lagets virke).  

 • Ski Historielag registre er kun tilgjengelig i laget til internt bruk og verken selges eller lånes ut til andre på noen som helst måte. Her fører vi en streng ordning. Ved søknad om støtte fra kommunen ønskes medlemsliste: Vi utleverer ikke. På historielagets nettside og på facebook fremkommer navn, telefon og e-postdresser til styret og enkelte av komiteene.

 • Vi bestreber oss på: Ved utsendinger av e-post for medlemsaktiviteter og lignende fremkommer kun den enkelte mottakers e-postadresse i e-posten du mottar. Alle andre  mottakeres adresser vises ikke. Hensikten er å oppfylle kravet til å unngå misbruk av e-postadresser.

 • For e-post internt i styret og internt i komiteene vises e-postadressen til de øvrige mottakere i mottakerfeltet i e-posten.

 • Slik er dette håndtert i Ski Historielag og som en regel helt siden 2010, og vi styrer derved utenom kravet til tillatelse for oppbevaring av sensitive personopplysninger.

Dersom du har spørsmål eller reservasjoner, ta kontakt eller gi beskjed, telefon 901 70 883 Mariann J. Myrbraaten, telefon 928 40 244 Knut Falla

Godt Nytt ÅR

  Ski historielag er igang med å fotografere gårdene i Ski (se mer ...)

 

 

Godt nytt år!

Vi møtes til mange nye og

spennende opplevelser i 2019!

 Tilbake til dagens Siste nytt

 

 

 

Siste nytt fra 1. halvår 2019

Siste nytt fra 2. halvår 2019

Siste nytt fra 1. halvår 2018

Siste nytt fra 2. halvår 2018

Siste nytt fra 1. halvår 2017

Siste nytt fra 2. halvår 2017

Siste nytt fra 1. halvår 2016

Siste nytt fra 2. halvår 2016

Siste nytt fra 1. halvår 2015

Siste nytt fra 2. halvår 2015

Siste nytt fra 1. halvår 2014

Siste nytt fra 2. halvår 2014

Siste nytt fra 1. halvår 2013

Siste nytt fra 2. halvår 2013

Siste nytt fra 1. halvår 2012

Siste nytt fra 2. halvår 2012

[ Til toppen

Laget ble stiftet i 1974 og har eget møterom i Ustvedthuset (se foto øverst til høyre). Ustvedthuset ble bygget i 1740 og er senere flyttet til Waldemarhøy kultursenter. I godkjent arkivrom i kjelleren tar laget imot lokalt og privat arkivmateriale.

Nye medlemmer ønskes velkommen (310 kr per år og familiemedlemskap 340 kr)
ski.historielag@gmail.com

Kjøp årets Kalender fra Ski Historielag!
Den inneholder mange lokalhistoriske opplysninger.
 Eldre utgaver får du kjøpt for 25 kr + porto.

Ski Historielag er interessert i bilder fra alle kanter av kommunen.
Vi kommer gjerne hjem til deg for å notere opplysninger om bildene dine og låner med disse for avfotografering.
Ta kontakt med oss, så blir vi enige om en dag det passer.

De fleste bildene i våre kalendere finnes i fotoarkivet til Ski Historielag.
Hvis du har lyst på en kopi av et bilde, kan du henvende deg til ansvarlig for fotosamlingen.

Mange av bildene er tilgjengelig i lokalhistorisk arkiv v/Ski Bibliotek.
Søk gjerne her på internett eller kontakt
Hovedansvarlig for fotosamlingen: Bjørn Myrvoll, tlf.64 87 45 41

Tidligere års kalendere kan fås ved henvendelse til: Per A. Krogstie, 64 87 32 43

Takk!
Vi takker alle som har hjulpet oss med bilder og opplysninger til våre kalendere.
 Takk også til alle som hjelper oss med å selge kalendere.

Etterlysning: E-postadresser.

Ved hjelp av e-postmeldinger skal vi holde flest mulig medlemmer orientert
om historielagets forskjellige aktiviteter og tilbud som kommer inn.
En viktig forutsetning er at du sendes oss
 en e-post til knfal@online.no eller ski.historielag@gmail.no eller Alf tel:64 86 85 56
Husk å oppgi navn og adresse i e-posten

 

     Ski historielag, Postboks 435, 1401 SKI 

  Stiftet 1974      

  Bankkonto:  1612 60 35946    

[Melding til WEBsnekker]