Forside   Styret   Vedtekter 

 Kartside 

 Temaside 

 Stunner 

 Ski blir til 

 

 

 

Velkommen Info fra historielaget

Forside=startside

Styret og komiteer

Kalendere

Vedtekter

Lokalhistoriske opplysninger knyttet til ulike områder av Ski kommune Kartside

Lokalhistoriske opplysninger knyttet til ulike temaer fra Ski kommune Temaside

Steinalder-boplassen på Stunner - 9 500 år Stunner

Historielagets natur- og kulturstier Kultursti

Historielagets "Turbok for Ski" ført i pennen av Alfred Gustafson Turbok

Bøler gård på Langus i Ski utarbeidet av Arne Fjeld

Rullestad gård gjennom tusen år Christian J. Sundby

Bieltvedt gård i Kråkstad av Johs. Bieltvedt

Follo Avis Lokalhistorie www.folloavis.no

Ski kommune: Lokalhistorisk  fotoarkiv

Ski kommune: Lokalhistorisk  digitalkart

Ski Slektshistorielag med sitt nettsted  URL: www.skislekt.no

Kortfattet sammendrag av Skis historie Ski blir til

Informasjon fra Ski Historielag til gamle og nye medlemmer:

 Siden er sist oppdatert: 15.04.19

Velkommen til Ski historielag med sin nye nettadresse.
Husk å legge denne nye adressen til dine bokmerker/favoritter for enkel og rask tilgang.

 

Velkommen til medlemsmøte onsdag 24. april kl 19 i Ski Rådhusteater

Tore Hansen og Tore Jørgensen skal guide oss inn i en interessant tradisjon med gallionsfigurer og dette mysteriet med kvinnefigurer foran på båter, kåseri med bilder og historie.

Ja, selvfølgelig sikringskost og kaffe.

 Deretter en liten revy om komiteenes arbeider og planene fremover.


 

Torsdag 25. april tur med omvisning på Seiersten festningsanlegg.

Vi har kanskje egentlig ikke noe fast begrep om denne festningen på Seiersten som ligger høyt over fjorden i Drøbak. Festningen har hatt en mer beskjeden rolle i historien i skyggen av Oscarsborg. Festningen er nå mer et parkområde, men har fortsatt sine voller, kanonstillinger og bygninger med historie tilbake til 1900 og utfordringene i forkant av unionsoppløsningen i 1905.

Vi starter på Follo museum med lunsj fra kl 12, dvs du tar med matpakke og kjøper kaffe og vafler på museet.

Under/etter lunsjen får vi en orientering om festningsanlegget vi skal besøke og de 2 strategiske forsvarslinjene i vårt område der festningen inngår som en del av. Deretter går vi en tur i festningsområdet.

Oppmøte kl 11:30 på parkeringsplassen i Kirkeveien / Waldemarhøy. Kjører du ikke selv er det alltid plass i bilene.

Påmelding: Ingen, bare fremmøte.


8. mai Frigjøringsdag Veterandag kl 18 i Ski.

Del 1: Minneseremoni ved minnestenen ved Ski middelalderkirke kl 18:00.

Tale ved ordfører, opplesing av navnene på de falne, bekransing og honnør, allsang  Ja vi elsker.

Del 2: Minnesamvær etter bekransingen, minnetaler og enkel servering.

Sted: Kontra losjen over veien.  Alle velkommen!

 


Velkommen til medlemsmøte!

Torsdag 21. mars kl 19 i Servicesenteret i Kirkeveien her i Ski skal vi få besøk av forfatteren til boken om Carl Fredriksens transport.

        Forfatter Hilde Vesaas er lektor ved Ski videregående skole og i boken sin beskriver hun noen av de dristige og farefulle transportene av flyktninger i vårt område under siste krig. Hun kommer hit for å dele historien med oss i Ski Historielag.

Boken fikk flott omtale i Østlandets blad i fjor høst og handler om det bokens undertittel kaller ”Den ukjente historien om krigens største heltedåd.”, nemlig transporten over til Sverige av 1000 mennesker på noen korte og hektiske uker høsten 1942 da tyskerne, statspolitiet og hirden finkjemmet landet for jøder. 

Historien om Carl Fredriksens transport er ikke godt kjent og boken er spennende som en kriminalroman. Bokens helt er en slektning av forfatteren, han er vokst opp i Mysen og kjente grensetraktene i området som sin egen bukselomme. 

Dette blir en interessant kveld og det er fint å introdusere en lokal spenningsforfatter med skildringer fra virkeligheten i vår region.

Ja – selvfølgelig blir det kaffe og sikringskost!

Vedlagt oversikt over hvem som ble valgt til hva etter årsmøtet 2019, som Word-fil.

Vedlagt oversikt over hvem som ble valgt til hva etter årsmøtet 2019, som PDF-fil.

Etter pausen tar vi for oss turen til Nord-Kypros med turprogram og bilder.

 

Innkalling til årsmøte i Ski Historielag

Dato: mandag 4. mars 2019 kl 19.00 Sted: Peisestuen i Servicesenteret Kirkeveien 3

Vedtektenes paragraf 5 setter rammen om årsmøtet:  

Årsmøtet er Ski Historielags øverste myndighet. Medlemmene avholder årsmøtet i løpet av første kvartal hvert år og innkalles av styret med 3 ukers varsel. Innkallingen med dagsorden og dato for frist til innsending av saker til behandling sendes medlemmene til kjente e-postadresser eller pr post.

Sammen med innkalling til årsmøtet følger styrets innstilling til årsmelding, saker til behandling som foreligger, adresse til valgkomiteen og historielagets vedtekter.

Valgkomiteens innstilling, regnskaper og revisjonsberetning omdeles på årsmøtet.

Dagsorden på årsmøtet:

1. Åpning av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner.

3. Styrets innstilling til årsberetning.

4. Regnskap og revisors beretning.

5. Saker til behandling.

6. Valg av styre, revisor, valgkomite og andre komiteer og utvalg.

Årsmøtedokumentene følger vedlagt som PDF-fil:

Årsmøtedokumentene følger vedlagt som Word-fil:

  -    Årsmelding fra styret for perioden fra 1. mars 2018 frem til årsmøtet  4. mars 2019. 

-          Allerede innkomne saker til behandling (dagsordens pkt 5): 2 saker.

-          Vedtekter

Frist for mottak av saker til behandling på årsmøtet settes til 20. februar 2019. Saker til behandling sendes på e-post eller ringes til styret ved Knut Falla telefon 928 40 244 e-post knfal@online.no eller til Marianne J. Myrbraaten telefon 901 70 883 e-post majoh@mattilsynet.no

Mottatte saker til behandling blir om mulig distribuert på e-post og foreligger på møtet.

Fint om du har forslag til valgkomiteen. Kanskje du selv har lyst til å delta i noe av lagets arbeider, ta kontakt og snakk med Sidsel Kandahl telefon 995 00 545, Hilde Simarud telefon 905 79 005, eller Jan Sjølli telefon 480 70 928.

Forslag på kandidater kan selvfølgelig også fremmes direkte på årsmøtet under valg.

Regnskaper og valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling vil være klar før årsmøtet og blir sammen med styrets regnskaper omdelt på selve møtet.

Denne innkallingen går til medlemmer med betalt kontingent 2018 og nye medlemmer fra 2019.

                        Hilsen Ski Historielag                                                            Ski, 7. februar 2019

 for styret, Knut Falla / styreleder og Marianne J. Myrbraaten / sekretær


Etter årsmøtet følger pause med kringle / kaffe / te før neste post:

Medlemsmøte hvor vi skal tilbake til Karl den XII og smake på datidens stridsproviant og for at den skal være helt tidsriktig må den bløtes, og som tradisjonen var i rom eller helst konjakk…

 Bilder: hvor er dette – en liten uhøytidelig spørrekonkurranse.

Kanskje noen overrasker med litt underholdning!

 

             Hallo i Ski Historielag og venner av Ski historiske konserter

Invitasjon til 20. jubileumssesong !

 Onsdag 13. februar kl. 19.30 i Rådhusteatret
er det igjen klart for klassisk konsert

    Etter fjordårets suksess er Ski-pianisten  Emil Duncumb tilbake i Rådhusteatret
med sine venner i Pocket Sinfonia.

 Konserten er et ledd i Ski historiske konserters  20. jubileumssesong.

Vi får høre klassiske mestre i kammerformat, både arrangert symfonisk musikk og originalskrevet kammermusikk. Komponist-navnene Mozart, Haydn, Prokofiev og Grieg borger for den kunstneriske kvaliteten.

Pocket sinfonia ny-tolker mesterverker fra orkester-litteraturen gjennom kammer-gruppens spontanitet og intimitet. De har arrangert det meste av repertoaret selv, men har også bestilt arrangementer av andre. Gruppen har tidligere spilt i Wigmore Hall, Kings Place, Buckingham Palace, St. Martin-in-the-Fields, Oslo konserthus og Gamle logen i Oslo. På lufta har de vært både i BBC Radio 3 og NRK klassisk.

Medvirkende er foruten Emil selv (til høyre i bildet over), Rosie Bowker (fløyte), Tom Isaac (cello) og Eleanor Corr (fiolin).

Etter konserten i Ski reiser gruppen på turné til Vest-England.

Rabatterte billetter á kr. 100 til Ski Historielags medlemmer

Ta gjerne denne e-posten med som bevis for medlemskap i Ski Historielag.

Mer om de medvirkende: http://pocketsinfonia.com

 

Ski Historielag og alle interesserte i alle aldere

Her kommer nettadresse for billettkjøp til vårt innendørs hopprenn / åpent medlemsmøtet i Ski kino mandag 11. februar: https://www.odeonkino.no/nettsalg/velg-seter/Sys99-NO/AA-1002-201902111830

Du kan selvfølgelig også kjøpe billett på kinoen. Husk start i kinoen kl 18:30 med kaffe / kringle…. Ta gjerne med venner. Billetter kr 80.

Velkommen til innendørs hopprenn
i Ski kino
mandag 11. februar kl 18:30

Gir Hammer om sin venn Eddie the Eagle,

og vi viser filmen om Ørnen

Program 

Kl 18:30 Vi starter opp med sikringskost og kaffe.

Kl 18:50 Introduksjon ved Geir Hammer om hoppsporten som sitter i de gamle hoppbakkene i kommunen.

Kl 19:00 Vi ”hopper inn i filmen” om Ørnen, du husker sikkert han modige engelskmannen som hoppet i Møllebakken og i Holmenkollen.

Etter filmen en kort pause.

Deretter kåseri om hoppsportens historie i kommunen vår av Geir Hammer som var Eddis hopptrener.

Helt fra 1920-tallet var skihopp en hederssport med tilskuere og bikkja i bakken.

Bli med i Ski kino !

kinobillett kr 80 enhetspris for alle.

Sikringskost og kaffe gratis på billetten.


          
Geir og ”Ørne”  - detaljer før neste hopp….

Velkommen til en interessant kinokveld    utenom det vanlige – åpent for alle

               hilsen Ski Historielag

Godt Nytt ÅR

  Ski historielag er igang med å fotografere gårdene i Ski (se mer ...)

 

 

Godt nytt år!

Vi møtes til mange nye og

spennende opplevelser i 2019!

Tilbake til dagens Siste nytt

Siste nytt fra 1. halvår 2019

Siste nytt fra 2. halvår 2019

Siste nytt fra 1. halvår 2018

Siste nytt fra 2. halvår 2018

Siste nytt fra 1. halvår 2017

Siste nytt fra 2. halvår 2017

Siste nytt fra 1. halvår 2016

Siste nytt fra 2. halvår 2016

Siste nytt fra 1. halvår 2015

Siste nytt fra 2. halvår 2015

Siste nytt fra 1. halvår 2014

Siste nytt fra 2. halvår 2014

Siste nytt fra 1. halvår 2013

Siste nytt fra 2. halvår 2013

Siste nytt fra 1. halvår 2012

Siste nytt fra 2. halvår 2012

[ Til toppen

Laget ble stiftet i 1974 og har eget møterom i Ustvedthuset (se foto øverst til høyre). Ustvedthuset ble bygget i 1740 og er senere flyttet til Waldemarhøy kultursenter. I godkjent arkivrom i kjelleren tar laget imot lokalt og privat arkivmateriale.

Nye medlemmer ønskes velkommen (310 kr per år og familiemedlemskap 340 kr)
ski.historielag@gmail.com

Kjøp årets Kalender fra Ski Historielag!
Den inneholder mange lokalhistoriske opplysninger.
 Eldre utgaver får du kjøpt for 25 kr + porto.

Ski Historielag er interessert i bilder fra alle kanter av kommunen.
Vi kommer gjerne hjem til deg for å notere opplysninger om bildene dine og låner med disse for avfotografering.
Ta kontakt med oss, så blir vi enige om en dag det passer.

De fleste bildene i våre kalendere finnes i fotoarkivet til Ski Historielag.
Hvis du har lyst på en kopi av et bilde, kan du henvende deg til ansvarlig for fotosamlingen.

Mange av bildene er tilgjengelig i lokalhistorisk arkiv v/Ski Bibliotek.
Søk gjerne her på internett eller kontakt
Hovedansvarlig for fotosamlingen: Bjørn Myrvoll, tlf.64 87 45 41

Tidligere års kalendere kan fås ved henvendelse til: Per A. Krogstie, 64 87 32 43

Takk!
Vi takker alle som har hjulpet oss med bilder og opplysninger til våre kalendere.
 Takk også til alle som hjelper oss med å selge kalendere.

Etterlysning: E-postadresser.

Ved hjelp av e-postmeldinger skal vi holde flest mulig medlemmer orientert
om historielagets forskjellige aktiviteter og tilbud som kommer inn.
En viktig forutsetning er at du sendes oss
 en e-post til knfal@online.no eller ski.historielag@gmail.no eller Alf tel:64 86 85 56
Husk å oppgi navn og adresse i e-posten

 

     Ski historielag, Postboks 435, 1401 SKI 

  Stiftet 1974      

  Bankkonto:  1612 60 35946    

[Melding til WEBsnekker]