Styret og komiteer

 

Styret

 

 

 

 

 

 

 

Styreleder

Knut

Falla

64 87 33 97

928 40 244

knfal@online.no

 

Nestleder

Trond

Simarud

64 86 92 60

905 79 007

trond.simarud@simarud.no

 

Sekretær

Marianne J

Myrbraaten

 

 

 

 

Kasserer

Yngvar

Carlsen

64 87 07 44

 

ycarlsen@outlook.com

 

Styremedlem

Marit

Karlsen

 

 

 

 

1Vara

Kjersti

Iden

 

 

 

 

2Vara

Christian

Sundby

 

952 58 852

julius-s@online.no

 

3Vara

Hilde

Simarud

 

 

 

 

4Vara

Olav

Grønvold

 

957 39 801

 

 

 

 

 

 

 

Representanter i styret for Follo
historielag

 

Kjersti

Iden

 

 

 

 

vara

Jan

Sjølli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tur- og opplevelses
komite

Leder

Tom 

Rognstad

 

412 33 432

 

 

 

Lil

Gustafson

64 87 69 69

911 02 364

lillian.gustafson@khm.uio.no 

 

 

Kjersti

Iden

64 87 41 94

905 05 984

iden-k@online.no

 

 

Martin

Østby

64 86 68 29

918 43 185

martin.ostby1@gmail.com

 

 

Dag

Mork Ulnes

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Arr.komite

Arr.

Unni

Olsen

 

 

 

 

Arr.

Solveig

Olsen

 

 

 

 

Arr.

Sidsel

Kandahl

vara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmseide (styreoppnevnt)

Leder

Idar

Furuseth

64 86 35 33

907 90 856

idar.furuseth@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Kalenderkomiteen

Leder

Elin

Aas

64 87 21 51

911 09 298

efaas@online.no

 

 

Jan Arild

Andersen

 

922 39 968

arildandersen1400ski@gmail.com

 

 

Sidsel

Kandahl

 

995 00 545

sidsel.kandahl@hotmail.com

 

 

Terje 

Lorentzen

64 86 35 71

416 38 422

kolorent@online.no

 

 

Karl Olaf

Løkenhagen

64 87 13 34

 

aase.muller.lokenhagen@
hotmail.com

 

 

Grunde

Vale

 

950 62 490

grund@online.no

 

 

 

 

 

 

 

LOKALHISTORISK
UTVALG 

Leder

Lil

Gustafson

64 87 69 69

911 02 364

lillian.gustafson@khm.uio.no 

 

 

Christian

Sundby

 

952 58 852

julius-s@online.no

 

 

Eli

Boysen

 

 

 

 

 

Karl Olaf

Løkenhagen

64 87 13 34

 

aase.muller.lokenhagen@
hotmail.com

 

 

Elin

Aas

 

 

 

 

 

Knut

Falla

64 87 33 97

928 40 244

knfal@online.no

 

 

Petter

Quande

 

 

 

 

 

Dag

Mork Ulnes

 

 

 

Kulturstikomiteen

 

 

 

 

 

 

K-sti/ Langhus

Leder

Per Leiv

Saltvig

64 86 84 85

412 11 402

l-saltvi@online.no 

 

 

Martin

Østby

 

 

 

 

 

Anne Mette

Roksti

 

 

 

K-sti/ Kråkstad

Leder

Karin Aasen

Solli

 

408 73 850

karinaasen@online.no

 

Leder

Terje 

Lorentzen

64 86 35 71

416 38 422

kolorent@online.no

 

 

Sverre

Fladberg

 

 

 

 

 

Knut

Falla

 

 

 

K-sti/ Ski

Leder

Kjersti

Iden

 

 

 

 

 

Kolbjørn

Jordfald

64 87 46 21

 

grethejordfald@gmail.com

 

 

Lil

Gustafson

64 87 69 69

911 02 364

lillian.gustafson@khm.uio.no 

 

 

Jan

Sjølli

 

480 70 928

sjolja@gmail.com

 K-sti/Siggerud

Leder

Torill

Ekeberg

 

 

 

 

 

 

 

Komite digitalisering og
dokumentbehandling

Leder

Knut

Falla

64 87 33 97

928 40 244

knfal@online.no

 

 

Fred
Øyvind

Johnsen

 

 

 

 

 

Christian

Olsen

 

 

 

 

 

Marianne

Myrbraaten
Johansen

 

 

 

 

 

Per Leiv

Saltvik

 

 

 

 

 

Eivind

Berg

 

 

 

Komite foto / film

 

 

 

Fødselsår

 

 

 

Leder og sekretær

Grunde

Vale

1948

950 62 490

grund@online.no

 

Medlemmer 

Arne

Storvoll

1942

911 35 466

arne@storvoll.com

 

 

Johnny

Standal

1956

481 91 919

jostan@online.no

 

 

Åge

Mikkelsen

1954

958 36 055

age.mikkelsen@hotmail.com

 

 

Pål

Hermansen

1955

916 09 350

palhermansen@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Skiltkomiteen  (styreoppnevnt)

Leder

Christian J.

Sundby

 

952 58 852

julius-s@online.no

 

 

Elin

Aas

64 87 21 51

911 09 298

efaas@online.no

 

 

Knut

Falla

64 87 33 97

928 40 244

knfal@online.no

 

 

Elin

Buene

64 87 87 14

 

Elin.Buene@ski.kommune.no 

  

 

 

 

 

 

 

Ustvedthuskomiteen
 (styreoppnevnt)

 

Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skautravern (styreoppnevnt)

 

Elin

Aas

64 8 721 51

911 09 298

efaas@online.no

 

 

 

 

 

 

 

Vardehaug og Stunner
(styreoppnevnt)

 

Per 

Krogstie

64 87 32 43

901 92 162

p-askro@online.no

 

 

 

 

 

 

Redaksjon /redaktør
(styreoppnevnt) 

redaktør

Alf B

Godager

64 86 85 59

481 98 017

alfbg@broadpark.no

 

N.leder/red

Knut

Hongrø

64 86 81 18

906 38 446

knhongro@online.no

 

red.ass

Christian J.

Sundby

 

952 58 852

julius-s@online.no

 

red.ass

Knut

Falla

64 87 33 97

928 40 244

knfal@online.no

 

red.ass

Elin

Aas

64 87 21 51

911 09 298

efaas@online.no

 

red.ass

Bjørn

Myrvoll

64 87 45 41

 

jennyholmen@hotmail.com 

 

red.ass

Christian

Olsen

 

472 70 633

odcolsen@hotmail.com

 

red.ass

Tine

Linnestad

 

412 95 105

tine.linnestad@hotmail.no

 

red.ass

Gunvor 

Eldegard

 

918 76 278

gunvor.eldegard@stortinget.no

 

red.ass

Jean

Adorsen

 

971 90 044

post@adorsen.no

Arbeiderbevegelsens historie i Ski

 

 

 

 

 

 

Oppstart november 2014,
ingen påmeldte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgkomite

leder

Hilde

Simarud

 

 

 

 

 

Jan

Sjølli

 

480 70 928

sjolja@gmail.com

 

 

Sidsel

Kandahl

 

995 00 545

sidsel.kandahl@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Dukketavle
restaurering (styreoppnevnt)

 

Anne Mette

Roksti

64 86 61 14

928 31 839

amroksti@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Revisjon

 

Sten Edin

Olsen

 

971 58 345

ediolsen@online.no

 

 

Kjell Arne

Ekeberg

 

 

 

 

 

Knut

Bjørndal

 

 

 

ÆRESMEDLEMMER

 Fra år:

 

 

 

 

 

 

 

David 

Dahl

64 87 34 90

993 77 576

davdahl@online.no

 

 

Grehe 

Zahl

 

977 42 873

grethe.zahl@lycos.com 

 

 

Bjørn

Myrvoll

64 87 45 41

 

jennyholmen@hotmail.com 

 

 

Per 

Krogstie

64 87 32 43

901 92 162

p-askro@online.no

 

 

Ragnhild 

Sæthren

64 87 04 30

 

 

 

 

Henrik

Klohs

64 87 08 88

 

henwilkl@online.no

 

 

Aase 

Klohs

64 87 08 88

 

henwilkl@online.no

 

2020

Knut

Falla

 

 

 

 

2020

Dag

Mork Ulnes

 

 

 

 

2020

Lill

Gustafson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre som gjør oppgaver. 

 

Bjørn

Næss

64 98 29 09

977 95 875

naes2@online.no

 

 

Marit

Hagen

64 87 15 34

402 21 796

mahagen5@online.no

 

Morsomme utfordringer”

 Har du lyst til å delta i historielagets aktiviteter kontakter du gjerne komiteene direkte, eller noen i styret.

  Fotointeressert? Arbeide med historiske bilder? Ta gjerne kontakt med
  Bjørn Myrvoll,  tel 64 87 45 41,   e-post:  jennyholmen@hotmail.com  eller
  Alf B. Godager tel 64 86 85 59,   e-post: 
alfbg@broadpark.no

 

[ Til toppen ]   Siden er sist oppdatert: 12.03.20

[_borders/meny.htm]

     Ski historielag, Postboks 435, 1401 SKI 

  Stiftet 1974      

  Bankkonto:  1612 60 35946    

[Melding til WEBsnekker]