Siden er sist oppdatert: 04.01.18

Årets julegaver

 

Hallo medlemmer i Ski Historielag – 2 VIKTIGE SAKER!

Det stunder mot jul og utlevering av vår lokalhistorisk kalender for 2018 og årboken Follominne 2017 er i full gang.

Nye medlemmer av året 2017 skal også ha bygdeboken av Terje Schau i 2 bind.

Alt er ”gratis” dvs. den henger på innbetalt kontingent for 2017.

Her følger en oversikt som viser utleverings- og salgssteder – kjekt å vite for julegave.

Men først:

Stor takk til alle dere som allerede har hentet – det er til meget god hjelp!

Er du en av ”oss” som ikke har hentet – fint om du kan hjelpe:

Vi skal ha salgsbod på Ski storsenter og 2 kontordager på lagets kontor der du kan hente:

Ski storsenter:

Torsdag 7. desember  kl 12-16.

Fredag 8. desember    kl 12-16.

Lørdag 9, desember    kl 12-16.

Søndag 10. desember  kl 14-18.

Historielagets kontor i Ustvedthuset på Waldemarhøy i Ski sentrum:

Tirsdag 12. desember i tiden  kl 11 – 17.

Torsdag 14. desember i tiden kl 15 – 18.

Norli bokhandel i Ski storsenter utleverer ikke til medlemmer, men de selger kun til publikum !

Kalender 2018 kr 100, Follominne 2017 kr 250, ”Motstand og Matauk – hendelser under krigen i Kråkstad og Ski” kr 300, og Bygdebok i 2 bind kr 300.

Historielaget har overtatt beholdningen av bygdeboken skrevet av Terje Schau i begynnelsen av 1990- årene. Meget interessante og forklarende, et helt nødvendig bokverk å ha på kaffebordet.

Vi deler den ut gratis til alle medlemmer og selger til ikkemedlemmer.

Julegave til venner, dine naboer og til de som har alt

Salgspris til medlemmer:

Kalender 2018 kr 100.                    (Ikkemedlemmer kr 100)

Årboken Follominne 2017 kr 150.     (Ikkemedlemmer kr 250)

Motstand og Matauk kr 150.            (Ikkemedlemmer kr 300)

Bygdebok av Terje Schau i 2 bind: medlemmer 1 eks gratis, og ekstraeksemplarer kr 100, og ikkemedlemmer kr 300.

Kontingent Ski Historielag 2017

Kr 310 for enkeltmedlemmer

Kr 340 for familiemedlemskap.

Bank konto 1612.60.35946

Er du usikker på kontingentforholdene, ring gjerne til Eivind Berg, telefon 957 27 753, han sitter med oversikt.


Til medlemmene i Ski historielag 


Jul anno 1600

Kom til Ski Middelalderkirke lørdag 9. desember kl.14.00 for en unik julekonsertopplevelse. 

Ensemble Freithoff feirer julen slik den lød år 1600!

Kirkeordinansen i Norge slår i 1539 fast at udi vær kjøpsted skal være latine schole. Så i alle de store byene på denne tiden (Oslo, Trondheim, Bergen Tønsberg og Bragernes) fantes det slike skoler. Her skulle barn få god dannelse og en solid internasjonal opplæring med base i det latinske språket. Omtrent på samme tid ble den første skandinaviske sangboken utgitt. Den het Piæ Cantiones, og inneholder sanger for enhver kirkelig anledning, alle årstidene, og de viktigste høytider. Publikum får her oppleve et knippe sanger fra denne samlingen, samt italiensk og engelsk julemusikk fra tidlig på 1600-tallet. Dette blir vakkert!

Programmet fremføres av et av landets fremste tidligmusikk-grupper; Ensemble Freithoff, med våre to lokale aktører Helene Wold og Vegard Lund i spissen. Ensemblets navn kommer fra den norske komponisten Johan Henrik Freithoff, som var en av de første, norske barokk- komponistene. Navnet indikerer at ensemblet ønsker å sette fokus på tidlig skandinavisk repertoar i dialog med europeiske forbilder. Ensemblet ønsker også å utvide repertoaret med nyskrevet musikk på gamle instrumenter. De første forsøkene på dette kom med Caroline Eidsten Dahls CD-utgivelse «Blockbird», som ble lansert på LAWO Classics i oktober 2014. 

MEDVIRKENDE  –  SE bildet:

  Daniel Sæther, kontratenor | Helene Wold, sopran | Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyter | Vegard Lund, lutt |    Kristine Rustad, gambe

Bill. á kr. 100,- ved døren. Kun for historielagets medlemmer! (Normalpris kr. 200,-)

OBS. Kontant eller Vipps.

Hilsen Morten Gaathaug

Helene, Vegard – begge medlem i SHL.  Invitasjonen fra Morten Gaathaug – medlem i SHL.

 

Hallo i Ski Historielag, - vi er invitert til en interessant omvisning i Follo sykehus

egentlig Aker- og Follo sykehus fra Kristianiadagene kommende onsdag 29. november kl 11.

NB! Arrangementet er utsatt - Ny dato kommer senere! OBS!

Kanskje et sykehus vi her i Follo ikke tidligere har hørt om, tiden og historien går så fort så fort… og vi skal ett par århundreskifter tilbake. Sykehuset ble bygget i et samarbeide mellom Aker-kommunene og Follo-kommunene og bygningen har gjennom tiden har hatt flere ”oppgaver”.

Det er pensjonert senior seksjonsoverlege og kirurg Thorstein Harbitz som gleder seg til å gi oss en omvisning i de gamle sykehusbygningene på tidligere Tonsen gård. Han har stått i spissen for etablering av et museum i disse gamle bygningene. Vår se gjenstander og ting som viser til metoder og rutiner til vår forskrekkelse, men utviklingen har heldigvis gått videre ...

Dette bør du ikke gå glipp av!

Thorstein, vår omviser, har delvis vokst opp på sykehusområdet, hans far dr.med Hans Fredrik Harbitz var overlege ved kirurgisk avdeling på Aker sykehus i Oslo, et yrke som har gått i arv til sønnen som nå bor på Abbediengen i Oslo. Det er mye av ”rariteter” på sykehusområdet som er lite kjent, bla. et fengsel (det var dessverre litt mer alvorlig en å holde på pasientene). Ta gjerne en titt i ”nettet” på Harbitz-familien som rommer leger, professorer og stortingspresident (1848-69). Thorstein er flerårlig styremedlem i Oslo Byes Vel

Thorstein står bak restaureringen av malerisamlingene på Aker sykehus. Kanskje spesielt en redningsaksjon av de flotte naivistiske maleriene fra 1920-årene malt av Dagfin Werenskiold, samme kunstner som har utsmykket Kråkstad samfunnshus med det flotte store skulpturarbeidet i tre. Ta en rusletur i 1 etg i Aker sykhus’s 1 etg, der henger flere av disse helt spesielle maleriene bak glassikringer, 7 i tallet, som var en gave til sykehusets barneavdeling ved nybygget i 20-årene. Får vi tid i etterkant av besøket kan vi ta en kikk på de mest tilgjengelige v/Knut F.

Fotoet: Terje Lorentzen i SHL’s kalenderkomite og Kulturstikomite tok i oktober fotoet av den en gang staslig bygning som nå endelig står på restaureringsplanen.

Plan for denne opplevelseturen:

 • KAFFE / LUNSJ:  Vi har med kaffe, men du må selv ta med noen skiver til lunsj.

 • PÅMELDING til Knut Falla – telefon   928 40 244  - send gjerne en sms med navn osv…

 • MØTESTED I Ski: Parkeringen i Kirkeveien /Waldemarhøy kl 10 – og vi kjører kl 10.15.

 • MØTESTED II PÅ SYKEHUSET: Kl 11. og utenfor bygningen vi skal besøke ligger ”øverst” i sykehusområdet, du ser bygningen vi skal besøke, se fotoet, som ligger rett overfor akuttinngangen / legevakt og ved siden av det røde stabburet.

 • SITTE PÅ: Kjører du ikke selv – er det alltid plass til å sitte på.

 • Kjørevei – parkering: Vi kjører til Aker sykehus i Oslo og finner oss parkering, dessverre er det parkeringsgebyr på sykehuset. En smart løsning er å ”dra kortet” på kr 200, og ved avreise igjen dra kortet, da betaler du kun for oppholdet.

 • Det er betydelige ombygninger / moderniseringer av veiområdet fra Ringveien og opp til Aker sykehus, men om du tar svingen om Sinsenkrysset og opp Trondhjemsveien er avkjøringen til sykehuset den første. Det er rikelig med parkeringsplasser på sykehusområdet, de fleste fra inngangen i Sinsenveien.

Mer om tingene kan du finne med oppslag i nettet:

https://no.wikipedia.org/wiki/Tonsen_g%C3%A5rd

Aker universitetssykehus ble etablert på deler av tomten til Tonsen gård i 1895. Gården var i mange år viktig for sykehusets økonomiske grunnlag.

Litt mer....

Harbitz, norsk slekt av tysk opprinnelse. Til slekten hører bl.a. sogneprest, stortingspresident Georg Prahl Harbitz (1802–89) og hans sønn, skipsreder og stortingsmann Johannes Winding Harbitz (1831–1917). Sønnesønn av sistnevnte var forsikringsmannen, direktør Georg Prahl Harbitz (1906–2000). Til en annen gren av slekten hører professor, dr.med. Francis Gottfred Harbitz (1867–1950) og hans sønn, overlege, dr.med. Hans Fredrik Harbitz (1900–71). Til slekten hører også forfatteren Alf Harbitz (1880–1964).

https://no.wikipedia.org/wiki/Dagfin_Werenskiold

https://nkl.snl.no/Dagfin_Werenskiold

 

Ski Historielag --  Invitasjon til årets siste medlemsmøte

Mandag 13. november kl 19

i det flunkende nye Rådhusteatret!

For interesserte: Fra kl 18.15 får vi en omvisning i det nye Rådhusteatret!

  Karl Gervin

inviterer oss på en reise, og vi skal til

Kirkeliv på Ski i middelalderen,
en tid som ville tro

Hva tenkte de om hva som styrte deres liv,
hva trodde folk på i den tiden?

Vi kjenner Karl Gervin best fra hans periode som sogneprest her på Ski, og han har også hatt tid som seniorprest ved Oslo Domkirke.  

Kirkeliv i middelalderen - dette blir lokalhistorie på sitt beste!

Han har magistergrad i idéhistorie og har utgitt flere meget lærerike og interessante bøker. «Det store bruddet - Reformasjonen i Norge» som er ekstra aktuelt nå i år med Luther-jubileet.

Ja selvfølgelig blir det sikringskost med kringle og kaffe fra Arrangementskomiteen!

Vi får teste Rådhusteatrets nye kaffemaskin. Kaffe/kringle kr 40 som tidligere.

Utdeling av årets julegave – historielagets bokpakke: 2017

· Historielagets spennende lokalhistorisk kalender 2018

· Årboken Follominne for 2017 (se vedlegg omslagsside og innhold).

begge spekket med interessant lokalhistorie du ikke kan gå glipp av.

Bokpakke 2017 er gratis til medlemmer, og henger på betalt medlemskontingent 2017.

Du kan også kjøpe ekstraeksemplarer, kalender kr 100, Follo minne kr 150.

Det er til stor hjelp om flest mulig kommer og henter bokpakken på dette medlemsmøtet i Rådhusteatret.

Den nyoppdagede og nærmest hemmelige tunnelen i Ski sentrum

Før vi går hjem skal vi også få plass til en kort oppsummering og bilder om hva vi nå vet om den ukjente og nærmest hemmelige tunnelen i Ski sentrum. Tunellen strakte seg fra perrongen på spor 1 på Ski jernbanestasjon og 12 meter inn under Jernbaneveien.

Vel møtt, hilsen styret

Politiets nye beredskapssenter på Taraldrud.

Vedlagt følger historielagets merknader til saken politiets nye nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

Ski Historielag er høringsinstans for type reguleringer m.m. I historielaget er det Lokalhistorisk utvalg som behandler slike saker. Utvalget er sammensatt med folk som har lang fartstid fra lokalmiljøet. Lil Gustafson er utvalgets leder.

Vi har fått gjennomslag for flytting av stabburet, enten til Waldemarhøy eller Kloppa. Svalgangs-bygningen skal til Gjersjø-elva samlingen. I sin tid eide Ljansbruket helt opp til og med Taraldrud.

Vi avventer merknaden om informasjonstavle ved turveien der Taraldrudhytta tidligere har ligget.

Komite for håndverk og småindustri i Ski.

Nystartet komite som samler inn lokalhistoriske opplysninger om ulike håndverksvirksomhetr i Ski. Kanskje du sitter på opplysninger, kanskje bilder osv, og kanskje aller best – du kan tenke deg og bli med i komiteen.

Kontakt: Olav Grønvold, telefon 957 39 801.

 

Invitasjon til  medlemsmøte 24. oktober kl.18.00 Sandbakken Trond Simarud sitt bilde.

Foredraget av Even Saugstad vil hete ØSTMARKA FRA DA TIL NÅ, og er bygget på boka hans som kom ut i 2012. Det vil bli spennende historier, bilder og vakker natur. Vi vil få høre om eneboere, friluftsfolk og slitere på husmannsplassene. I tillegg vil han snakke om Østmarka Naturreservat, Rausjøgrenda og Sarabråten.

Ønsker alle medlemmer velkommen til en spennende kveld, og kafeen er åpen for salg av kaffe og hjemmebakst.

For dere som er dårlig til beins – så vil vi kunne kjøre bil opp til Sandbakken, men vi må samle opp i biler – da det ikke er plass til alle bilene på tunet.

Vi møtes derfor på Parkeringsplassen nedenfor Sandbakken 17:45.

Med vennlig hilsen, Knut Falla og Trond Simarud, Ski Historielag

 

Månedens ”medlemsmøte”

Kommende søndag  1. oktober 2017

Vi besøker Nordalen sag i Hobølelva og

Galleri & Atelier Art To Be

Hans Kristian Jensen fra Hobøl Historielag

vil guide oss gjennom denne severdigheten Nordalen sag, der maskiner og utstyr står som om de som jobbet der for en mannsalder siden kun er ute til lunsj….

På slutten av forrige århundre og begynnelsen av dette ga Hobølelva kraft til mange virksomheter. Her var et yrende liv. Det var en av landets travleste elvestrekninger. Det er litt rart å tenke seg i dag.

Kraften måtte brukes der den fantes. Fra vannhjulene ble kreftene ført til de mange maskinene med akslinger, remmer i sinnrike kraftoverføringer. Sprutende, fuktig og rått, farlig, syngende og støyende var arbeidsmiljøet i stamper, sagbruk og støperier. Det ble laget magasiner til magasinkomfyrer, maskiner til industri og landbruk. Det ble dreiet, laget kasser, sparker og kjelker. På Nordalen sag ser det nesten ut som om de gikk fra arbeidet i går!

Ta med niste kaffe/termos, kanskje lurt med et sitteunderlag.

Vi avslutter med galleribesøk i Tomter

Galleri & Aterlier Art to be 

På tilbakeveien -  venter de oss i Galleri & Art to be i Tomter. Galleriet ligger i Tomter ”city” og vi finner det  rett inn til venstre før du kjører over jernbanesporet. Stor parkering, lett å se.

Kikk på galleriets nettsiden: https://galleriarttobe.com/

Vi treffer Bente Flote-Hansen og Tom Paulsen som begge er kunstmalere og driver galleriet. Bente er fargesterk og kreativ i sine malerier og Tom er i figurative landskapsmalerier. I vinterbildene kan du føle temperaturen i landskapet og han har en sikker og illustrerende penselføring som treffer deg.

Det blir en kaffetår mens vi hygger oss med utstillingen og vi slår av en prat med kunstnerne.

Møtested / avreise:

 • Søndag 1. oktober.

 • Møtested for avreise blir som vanlig parkeringsplassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy.

 • Avreise fra Ski kl 10.30 – og vi er fremme i Tomter kl 11.00.

 • Sitte på: Vi  som  kjører selv tar gjerne med en passasjer eller to, alltid hyggelig.

 • Ingen påmelding, bare fremmøte.

 • Turleder: Mariann J. Myrbråten, telefon 901 70 883.

 • Kjørevei:

 • Ut på E 18  og østover, avkjøring til Tomter. Følg rv 120 gjennom Tomter – over jernbanelinjen - og mot Enebakk. Ca 2 km etter Tomter sentrum stor trebygning ved elven på høyre side av veien.   

https://galleriarttobe.files.wordpress.com/2016/05/nocturne1.gif?w=265 https://galleriarttobe.files.wordpress.com/2016/05/uvaret1.gif?w=265

Over, kunstverk av Bente til venstre – og Toms vinterbilde til høyre

I ”nabobygda” - disse to opplevelsene kan du ikke gå glipp av ta gjerne med venner

 

Billedvev- og vevarbeider som kulturbærer

”Kulturminnedag – 2017” siste dag - onsdag 13. september, - vi møtes kl 13 i Ski bibliotek

En liten samling for oss i historielaget og andre interesserte onsdag 13. september kl 13 i biblioteket

Vi treffer de to billedvevkunstnerne:  Laila Haug - som ha vevet de fleste av billedteppene og Anne Marie Norum med 2 arbeider.

Laila er medlem i Ski Historielag og vi kjenner henne fra arrangementskomiteen. Hun stiller ut egne billedvevarbeider med mønstre etter tusen år gamle tepper fra gravkammeret til Osebergskipet og billedvev fra tusener år gamle egyptiske motiver.

Onsdag blir det en kaffetår og kjeks i forbindelse med utstillingen.

 Utstillingen er årets ”kulturminnedag-2017” og er i regi av Ski Historielag, og i samarbeide med Ski  Bygdekvinnelag, Ski Husflidslag, Ski Kunstforening, Kultur – Ski kommune og Ski bibliotek.

Kulturminnedagen 2017 her i Ski ble åpnet søndag 27. august av ordfører Tuva Moflag i Bøndenes hus under ”Bondens marked”. Utstillingen med mange gamle og nye arbeider ble godt besøkt. Trolig besøkte ca 3.500 bondens marked denne fine sommerens siste varme soldag.

Det er Ski Historielag som arrangerer kulturminnedag i Ski.

En liten oversikt over tidligere kulturminnearrangementer i Ski de siste 7 årene: strikking (2016), Ølbrygging og hjemmebrent (2015),  Helleristningens mystikk og gåter (2014), Kvinners stemmerett og Kråkstad prestegård  (2013), Kultursti Telthus - gravhauger - gamle stev som budbærer (2012), Kultursti arkeologi Spor i landskapet  Prestegårdskogen (2011), og 850 årsjubileet Kråkstad kirke og Ski Kirke (2010).  


Under streken

Torsdag 14. september – medlemsmøte kl 19 på gamle ærverdige Waldemarhøy hvor Lill Gustafson forteller om ”Veien Kulturminnepark” i Hønefoss. Planen er at vi søndag 17. september besøker kulturminneparken i Hønefoss guidet av Lill. Etter kaffepausen torsdag får vi en presentasjon av den nye boken ”Fotturer i Oslomarka” av forfatteren – Eivind Molde. Boken har et eget kapittel om historielagets kultursti på Hebekk.

Søndag 01.10.2017 opplevelsestur til Hobølelven i Tomter

med visning redskaper drevet av vannkraft og oppgangssag. Hobølelven og Nordalen sag ga liv til mange viktige lokalsamfunn fra flere hundre år tilbake. Vi skal guides av Hans Kristian Jensen (Hobøl Historielag) og som vi sist gang traff på den interessante turen om dyregraver.

Ta med niste kaffe/termos, kanskje lurt med et sitteunderlag. - Avslutter med galleribesøk i Tomter.

Om lykken står oss bi – på tilbakeveien -  svinger vi innom Galleri Tomter. Galleriet ligger rett inn til venstre før du kjører over jernbanesporet. Stor parkering, lett å se.

Møtested / avreise:

 • Avreise fra Ski kl 10.30 – og vi er fremme i Tomter kl 11.00.

 • Møtested for avreise blir som vanlig parkeringsplassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy.

 • Sitte på: Vi  som  kjører selv tar gjerne med en passasjer eller to.

 • Ingen påmelding, bare fremmøte.

 • Turleder: Mariann J. Myrbråten, telefon 901 70 883.

 • Kjørevei:

 • E 18 østover, avkjøring til Tomter. Følg rv 120 gjennom Tomter – over jernbanelinjen - og mot Enebakk. Ca 2 km etter Tomter sentrum stor trebygning ved elven på høyre side av veien.

 

Medlemsmøte torsdag 14. september på Waldemarhøy kl 19

    På medlemsmøtet vil Lill Gustafson holde et foredrag der hun guider oss gjennom ”Veien Kulturminnepark”

Kulturminneparken (PDF-fil) ligger i Hønefoss – et område som er rikt på interessante kulturminner. Vi kjenner Lill, hun er arkeolog og leder for lagets Lokalhistorisk utvalg,  hun er med i Tur- og opplevelseskomiteen og Kulturstikomiteen for Hebekkstien. Med andre ord en viktig bidragsyter i historielaget vårt. Hun har tidligere holdt interessante og lærerike foredrag for oss om arkeologiske ting i vårt nærområde, som kokegroper og skålgroper.

Bildet er Lill i arbeide i nettopp Kulturminneparken!

Lill har skrevet flere artikler om arkeologi i Follominne og hun har i mange år arbeidet med arkeologi og utredninger på Universitetet i Oslo.

Planen er følgende: medlemsmøtet torsdag er del 1, og del 2 er et besøk i selve kulturminneparken søndag 17. september. Kaffe – og kringle kr 40.

Etter kaffepausen får vi en presentasjon av den nye boken  ”Fotturer i Oslomarka” av forfatteren – Eivind Molde

Forfatteren vil gi revy av bilder fra boken, turer og opplevelser. Historielagets kultursti – Alfred Gustafsons sti på Hebekkmåsan er med som ett av flere turtalternativ i boken, og vi er ikke lite stolte!

Det blir anledning til å kjøpe boken kr 262,- og boken Sykkelturer i Oslomarka kr 244 (ta med kontanter).

Del  2:  Søndag 17. september  vi kjører til Hønefoss og besøker VEIEN KULTURMINNEPARK

Vi guides i parken av Lill.  Lunsj på kafeen i kulturminneparken.

Se på vedlegget om kulkturminneparken, eller gå inn på nettstedet: http://www.veienkulturminnepark.no/  (Her er det info og bl.a. kart).

Dersom du ikke kan delta på medlemsmøtet torsdag, vil du likevel få fullt utbytte av guidingen søndag.

Møtested søndag 17. september i Ski og avreise.

Søndag oppmøte i Ski på parkeringsplassen i Kirkeveien / Waldemarhøy og avreise fra Ski kl 09.30, og vi forsøker å kjøre samlet til Hønefoss – Kulturminneparken: adresse Ringveien 112, 3517 Hønefoss.

Ved avreisen tilpasser vi slik at de som ikke kjører selv får sitte på, alltid hyggelig.

Påmelding: Ingen påmelding, kun fremmøte.

Åpningstid, inngangspenger.  Kulturminneparken åpner portene kl 11.00 og det passer med avreise kl 09.30. Inngangspenger: honnør kr. 50, voksen kr. 80. 

Turleder: Lill Gustafson, hun har telefon 911 02 364.

Vi sees til en interessant og lærerik tur - hilsen Tur- og opplevelseskomiteen


 Under streken – dvs utover i måneden:

Onsdag 13. vi besøker Kulturminneustillingen i Ski bibliotek.

En liten samling for oss i historielaget og andre interesserte onsdag 13. september kl 13 i biblioteket, ta gjerne med venner .

Vi treffer de to billedvevkunstnerne:  Laila Haug - som ha vevet de fleste av billedteppene og Anne Marie Norum med 2 arbeider. Laila er medlem i Ski Historielag og vi kjenner henne fra arrangementskomiteen.

Vedlagt følger liste (PDF-fil) over arbeidene i utstillingen – og plakaten (PDF-fil) for utstillingen i biblioteket.

Utstillingen er årets ”kulturminnedag-2017” og er i regi av Ski Historielag, i samarbeide med Ski Bygdekvinnelag, Ski Husflidslag, Ski Kunstforening, Kultur – Ski kommune og Ski bibliotek.

Dette bør du ikke gå glipp av! : Søndag 01.10.2017 Hobølelven Hobøl Historielag  - visning av oppgangssag og kvern. Fra Tomter rv 120 mot Enebakk, ca 2 km på høyre side av veien. Stor trebygning ved elven. Niste kaffe/termos. Hobølelven ga liv til mange viktige lokalsamfunn for 100 år tilbake. 

 

Lørdag 2. september - Vi besøker våre forfedres interessante helleristninger - tusener av år gammel bergkunst  

Vi skal til hjertet av Østfolds og som gjennom tusener av år har gjemt på ca 6-700 hundre spennende bronsealderristninger.

Hva var det de tenkte på eller hadde som forestillinger når disse kunstverkene ble hakket ut i stein:

Vi kan bare undres! Men dette må du se!

De flest av helleristningene ble i sin tid oppdaget av gårdbrukere med tilknytning til jorden de arbeidet med, samtidig som mye godt arkeologisk arbeide er gjort for å få helleristningene frem slik at vi kan få glede av disse nå på turen.

Vi gjør en stopp på Horgen gård med omvisning av Svein Skarhjem i det gamle tinghuset og lensmannsgården med omgivelser. Her blir det også servert lunsj!

   Hvilke betydning hadde helleristningene:

Oppslagstavle?   Fantasivisjoner?  
Kunstutrykk for skaperglede?

Arkeolog David Vogt ved kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er en av landets fremste eksperter på helleristninger. Han sier helleristningene er laget i yngre bronsealder, i perioden fra år 800 til 500 før vår tidsregning.  Helleristninger er noe av det vanskeligste å forske på fra fortiden. Vi vet veldig lite om samfunnene fra den tiden. Men man kan anta at helleristningene var symboler og bilder som var ment som kommunikasjon, sier Vogt.

”Ønskereprise”

Denne turen er en ønskereprise fra medlemmene, dels ønsket fra de som deltok sist gang i 2014, og dels av de som ikke fikk anledning til å delta den gang.

Mat & drikke under turen:

Kafferast: Etter litt omvisning og sterke inntrykk tar vi første kafferasten på Solbergtårnet, ta med kaffe på termos og kanskje en liten kjeks…

Lunsj: Vi får servert lunsj på Horgen gård hos Torunn Bjørnerud, trolig rømmegrøt/spekemat. Kjekt om du har med kontanter, antakelig ca kr 75 – 150.

Fellesutgifter kr 30 pr deltaker.

Påmelding viktig  – sitte på

Påmelding til Martin, helst innen torsdag 31. aug.  telefon: 918 43 185.

Gi beskjed om du ønsker å sitte på  - det er alltid hyggelig å ha med en gjest i bilen.

Ta gjerne med venner – alle velkommen – påmelding er viktig !

Møtested og tid i Ski for avreise lørdag:

Kl 09.30 på parkeringsplassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy.

Kjørevei: E6 sydover – over Sannesunbroen / Glomma ved Sarpsborg. Første avkjøring etter broen og til venstre over E6 - på vei 111 – og til venstre i første rundskjøring når du har kommet over broen, så er det ca 200 meter frem til møteplass ved Kiwi.

Vi sees - hilsen Ski Historielag / Tur- og opplevelseskomiteen  v/ Martin.

 

Tirsdag 29. august har vi to spennende hendelser:

Kulturminnedagen fortsetter, og besøk i Gjersjøelva natur- og kulturpark.

”Kulturminnedagen 2017”  

-- Billedvev og vevarbeider som kulturbærer --

åpning av utstillingen under bondens markedsdag på bøndenes hus søndag var meget vellykket. Mange besøkende denne flotte dagen og åpningstale ved ordfører Tuva Moflag.

Tirsdag 29. august pågår flytting til Ski bibliotek slik at flest mulig får oppleve disse flotte kunstverkene fremover til 13. september.

Her ser du ett av 18 kunstverk vevet av Laila Haug i Ski Historielag.

Motivet er en rekonstruksjon av billedveven som hang på en av veggene i Osebergskipets gravkammer, dette og flere av hennes kunstverk må du bare oppleve.

Søndag som var fikk vi se flere flotte kunstverk - løpere, duker, tepper, ryer og interessante billedvevarbeider alt laget av våre lokale krefter – noe vi kan være stolte av.

Kanskje du også tar med noen gamle ting som burde vises, det er ikke for sent å bli med!

Kulturminnedagen er i regi av Ski Historielag, i samarbeide med Ski Husflidslag, Ski Bygdekvinnelag, Ski Kunstforening og Kultur – Ski kommune.

Tirsdag 29.08.2017

Gjersjøelva natur- og kulturpark

  Oppmøte kl.18, på parkeringen ved Oppegård båthavn.

Historielaget besøkte Gjersjøelva for ca 7-8 år siden, det var meget interessant – og kan sterkt anbefales. Ingen påmelding – kun fremmøte, ta med venner og familie – her er det mye interessant å lære av vårt nabohistorielag Oppegård Historielag.

Ta med litt ettermiddagsniste/kaffetår.

Kjør Gml.Mosseveien, ta av til venstre over elva i Ingerstrandveien. Rett etter broen ned til høyre fører til parkeringen for Oppegård båthavn.

Turleder: Kjersti Iden, Tur&oppl.kom


Under streken

Lørdag 02.09.2017 Helleristninger,

”Ønskereprise på helleristningsturen i 2014” Spennende bronsealderristninger i ytre Østfold – hva var det de tenkte på -- eller hadde som forestillinger når disse kunstverkene i stein ble laget for tusener av år tilbake: Vi kan bare undres. Omvisning ved Svein Skahjem.

Lunsj på Horgen gård, (pris etter hvert som avklart, mulig rømmegrøt/spekemat).

Martin deler ut kartskisse som tidligere, dvs slik at vi alle finner frem.

Påmelding til Martin, innen torsdag 31. aug.  telefon: 918 43 185.

Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å sitte på med noen.

Martin Østby, Tur&oppl.kom.

Veien kulturminnepark, ligger i Hønefoss.

1:  Torsdag 14. september – kl 19 Waldemarhøy

 – turleder Lil Gustafson i Tur og opplevelseskomiteen orienterer om hva vi får å se og oppleve på turen.

Lil er en meget kunnskapsrik arkeolog, så dette blir interessant – uansett om du skal være med på turen eller ikke.

2:  Søndag 17. september besøker vi Veien Kulturminnepark i Hønefoss.

Oppmøte vanlig sted –parkeringsplassden i Kirkeveien / Waldemarhøy, for felles kjøring uten påmelding. Ikke nødvendig med bestilling av mat i kafeen.

Lil, Tur&opplev.kom.

Søndag 01.10.2017 Hobølelven Hobøl Historielag

  -  visning av oppgangssag og kvern. Fra Tomter rv 120 mot Enebakk, ca 2 km på høyre side av veien. Stor trebygning ved elven. Niste kaffe/termos. Hobølelven ga liv til mange viktige lokalsamfunn for 100 år tilbake.

TIRSDAG 29.08.2017

Gjersjøelva natur- og kulturpark, Oppegård historielag, tirsdag 29.august. Oppmøte kl.18, parkering ved Oppegård båthavn. Historielaget besøkte Gjersjøelva for ca 7-8 år siden, det var meget interessant – og kan sterkt anbefales. Ingen påmelding – kun fremmøte, ta med venner og familie – her er det mye å lære hos vårt nabohistorielag.

Kjersti Iden, Tur&oppl.kom

Lørdag 02.09.2017 Helleristninger,

”Ønskereprise på helleristningsturen i 2014” Spennende bronsealderristninger i ytre Østfold – hva var det de tenkte på eller hadde som forestillinger når disse kunstverkene i stein ble laget for tusener av år tilbake: Vi kan bare undres. Med lunsj på Horgen gård. Pris etter hvert som avklart, mulig (håper på) rømmegrøt/spekemat. Martin deler ut kartskisse som tidligere. Omvisning ved Svein Skahjem.

Påmelding til Martin, innen torsdag 31. aug.  telefon: 918 43 185. Tur&oppl.kom.

Torsdag 17.09.2017 Veien kulturminnepark

Oppmøte vanlig sted –parkeringsplassden i Kirkeveien / Waldemarhøy, for felles kjøring uten påmelding. Ikke nødvendig med bestilling av mat i kafeen. Lil vil ha foredrag i forkant, undersøker muligheter tirsdag 12. eller torsdag 14.sept. (Waldemarhøy, Velferdssenteret, event biblioteket). Lil, Tur&opplev.kom.

Søndag 01.10.2017 Hobølelven Hobøl Historielag

 -  visning av oppgangssag og kvern. Fra Tomter rv 120 mot Enebakk, ca 2 km på høyre side av veien. Stor trebygning ved elven. Niste kaffe/termos. Hobølelven ga liv til mange viktige lokalsamfunn for 100 år tilbake.

 

Hallo i Ski Historielag – en sommer er over, og her kommer litt om programmet nå i august – september 2017.

Velkommen til kulturminnedag 2017 – fra 27. august til 13. september

  Årets tema
-- Billedvev og vevarbeider som kulturbærer --
Søndag 27. august kl 11-16 i Bøndenes hus – Ski på ”bondens marked” åpning
 av ordfører Tuva Moflag

Kunstverket over er vevet av Laila Haug i Ski Historielag.

Motivet er en rekonstruksjon av billedveven som hang på en av veggene i Osebergskipets gravkammer, dette og flere av hennes kunstverk må du bare oppleve.

Men det stopper ikke der:

Gled deg til flotte kunstverk - løpere, duker, tepper, ryer og interessante billedvevarbeider laget av våre lokale krefter – noe vi kan være stolte av.

Noen har med oldemors gamle løpere med flotte mønstre, kanskje du også tar med noen gamle ting som burde vises.

Utstillingen fortsetter, og du kan besøke den fra tirsdag 29. august til 13. september i Ski bibliotek.

Det er vevarbeider fra Ski Husflidslag, Ski Bygdekvinnelag og Ski Historielag

Antakelig blir det bred omtale av bondens marked og kulturminneutstillingen i ØB fredag.


Under streken – dvs utover i måneden:

Mandag 29.08.2017

Gjersjøelva natur- og kulturpark, Oppegård historielag, tirsdag 29.august. Oppmøte kl.18, parkering ved Oppegård båthavn. Historielaget besøkte Gjersjøelva for ca 7-8 år siden, det var meget interessant – og kan sterkt anbefales. Ingen påmelding – kun fremmøte, ta med venner og familie – her er det mye å lære hos vårt nabohistorielag.

Kjersti Iden, Tur&oppl.kom

Lørdag 02.09.2017 Helleristninger,

”Ønskereprise på helleristningsturen i 2014” Spennende bronsealderristninger i ytre Østfold – hva var det de tenkte på eller hadde som forestillinger når disse kunstverkene i stein ble laget for tusener av år tilbake: Vi kan bare undres. Med lunsj på Horgen gård. Pris etter hvert som avklart, mulig (håper på) rømmegrøt/spekemat. Martin deler ut kartskisse som tidligere. Omvisning ved Svein Skahjem.

Påmelding til Martin, innen torsdag 31. aug.  telefon: 918 43 185. Tur&oppl.kom.

Torsdag 17.09.2017 Veien kulturminnepark 

Oppmøte vanlig sted –parkeringsplassden i Kirkeveien / Waldemarhøy, for felles kjøring uten påmelding. Ikke nødvendig med bestilling av mat i kafeen. Lil vil ha foredrag i forkant, undersøker muligheter tirsdag 12. eller torsdag 14.sept. (Waldemarhøy, Velferdssenteret, event biblioteket). Lil, Tur&opplev.kom.

Søndag 01.10.2017 Hobølelven Hobøl Historielag

  -  visning av oppgangssag og kvern. Fra Tomter rv 120 mot Enebakk, ca 2 km på høyre side av veien. Stor trebygning ved elven. Niste kaffe/termos. Hobølelven ga liv til mange viktige lokalsamfunn for 100 år tilbake.

 

 Torsdag 17. august ca kl 13.13 kommer Sommertoget til Ski jernbanestasjon. Det blir et ca 10-12 minutter opphold før toget skal til stor mottakelse i Ås.

Jeg er invitert av ordføreren til å stå på stasjonen og bidra med en historieoversikt om da Smaalensbanen kom til Ski, dvs den gang Monsrud jernbanestasjon i 1877.

Åpnet januardagene 1878 Kristiania – Ski – Halden – Kornsjø og koplet til det svenske jernbanenettet.

Innviet av kongen sommeren 1878.

MØTESTED KL 12.30.

Kan vi kanskje møtes kl 12.30 for en kaffe/lunsj på Britts kafé på jernbanestasjonen. Ta gjerne med flagg.

I 1882 var strekningen østre linje fra Ski til Sarpsborg ferdig.

I 1894 starte planene om Magasinleieren i Ski for feltartilleriet. Artilleriet var på den tiden et strategisk våpen og som under krigshandlingene augustdagene i 1814 falt i fiendens hender da svenskene besatte festningen i Fredrikstad. Erfaringene lærte at det var nødvendig å flytte artilleridepotet vekk fra Fredrikstad og valget ble på Monsrud gård i Ski. Med de nye jernbanelinjene ut i fra Ski kunne man forsyne viktige deler av datidens forsvarslinje med artilleri.

Nordover Kristianiafjorden og Kristiania og syd og østover til Glommalinjen var viktige forsvarlinjer. Glommalinjen strakte seg fra Fredrikstad til Elverum. Senere utvidet stortinget med jernbaneforbindelse Kristiania - Fetsund – Årnes – Kongsvinger – Elverum.

Jernbanen fra 1880årene og Magasinleieren var fra 1890-årene og i flere 10-år var de to viktigste arbeidsplassene i vårt område.  Det utvirket boligbygging og handel --- og vips har vi Ski – Kråkstad – Langhus – Siggerud  slik vi kjenner det i dag.

Strekningen Kristiania – Kornsjø er på 170 km og ble åpnet av kongen sommeren 1878 med stor festivitas og lunsj på Halden jernbanestasjon.

Kornsjø ved åpningen av Østfoldbanen og Dalslandsbanen. 

Vedlagt kartskisse viser alternative jernbanetraseer den gang i 1870-årene: Sommerhilsen fra Knut

 

 Ski historielag skal fotografere gårdene i Ski (se mer ...)

 

 

Godt nytt år!

Vi møtes til mange nye og

spennende opplevelser i 2017!

Tilbake til dagens Siste nytt

Siste nytt fra 1. halvår 2018

Siste nytt fra 2. halvår 2018

Siste nytt fra 1. halvår 2017

Siste nytt fra 2. halvår 2017

Siste nytt fra 1. halvår 2016

Siste nytt fra 2. halvår 2016

Siste nytt fra 1. halvår 2015

Siste nytt fra 2. halvår 2015

Siste nytt fra 1. halvår 2014

Siste nytt fra 2. halvår 2014

Siste nytt fra 1. halvår 2013

Siste nytt fra 2. halvår 2013

Siste nytt fra 1. halvår 2012

Siste nytt fra 2. halvår 2012