Siden er sist oppdatert: 31.12.15

 
Forslag til ”årets julegaver”

1: Vår flotte lokalhistoriske kalender 2016 fra kalenderkomiteen.

2: Vår egen ferske bok om krigens hendelser – Livet i Kråkstad og Ski i 1940-45 Motstand og matauk.

3: Follominne årbok 2015.

4: Bygdebok – kilde til lokalhistoriske kunnskaper forfattet av Terje Schau.

 

Er du usikker på om kontingenten for 2015 er betalt – vi har lister, og du kan gjerne betale kontingenten når du henter kalender og bøker.
Kontingenten er kr 310, og familie kr 340.

Salg av ekstraeksemplarer til medlemspriser:

Kalender kr 100. Follominne kr 150. Motstand og matauk 1940-45 kr 150

 

Ordinære priser Norli bokhandel i storsenteret og Ski bibliotek:

Kalender kr 100. Follominne kr 250. Motstand og matauk 1940-45 kr 300.

 

Torsdag 22. oktober kl. 19.30 i Rådhusteatrets foajé

KOMPONISTEN FRA VEVELSTAD – BORGHILD HOLMSEN 150 ÅR

Torsdagens kunstneriske opplevelse er i regi av Morten Gaathaug (foto)– kveldens konsertvert, - sammen med Eileen Siegel - fiolin, Helene Wold - sopran, Haldor Mæland - klaver, og med gjesteopptreden av Ole Christian Haagenrud på klaver.

Borghild Holmsen (1865-1938) ble født på Vevelstad gård i Ski. Hun studerte i Christiania og Leipzig, og var i sin samtid en kjent og aktet pianist. Som kvinne opplevde hun motstand fra et mannsdominert miljø, og alle hennes stipendansøkninger ble avslått. Holmsen endte opp som musikklærer og kritiker i Bergen, hvor hun bl. a. var Harald Sæveruds første pianolærer. Hun var senere med på å bygge opp musikkavdelingen ved Bergen Off. Bibliotek, og fikk ansvaret for å katalogisere og ordne Edvard Griegs etterlatte papirer.

De beste av Holmsens ting fortjener absolutt å trekkes fram i lyset. Vi vil gi flere gode eksempler på dette. Konsertens hovedverk er relanseringen av Holmsens fiolinsonate nr. 1 i G-dur, som lenge var ansett tapt, men som nå er gjenfunnet. Den er restaurert og gjort konsertklar av Morten Gaathaug. Vi er stolte av at Eileen Siegel fra Oslo-filharmonien har tatt på seg denne oppgaven, sammen med vår egen pianist Haldor Mæland. I tillegg vil Gaathaugs "Marianøkleblomvariasjoner" - som er en hyllest til Borghild Holmsen - bli fremført. 

(Bill. for medlemmer av historielaget: Kr. 50,-) Distribuert av Ski Historielag

 

Hallo til medlemmer i Ski Historielag – og andre historieinteresserte.

Vi inviterer til åpent medlemsmøte tirsdag 13. oktober Langhus kirke kl 19. (foto Christan Olsen, Ski Historielag)

Temaet denne gang er lokalhistorie fra ”Skaubygda”

Det er Alf B. Godager som denne kvelden skal guide oss gjennom et interessant og rikholdig program. Siden vi skal til ”Skaubygda” blir medlemsmøtet denne gang i Langhus Kirke – og som i år har 40-årsjubileum. Det er 4 spennende lokalhistoriske poster på kveldens program. (foto Christan Olsen, Ski Historielag)

Kvelden starter med Skaubygda - Kjell Overrein
(foto Christan Olsen, Ski Historielag)

Han forteller fra del I av sitt manus til bygdeboken han har skrevet om Skaubygda. Bygda omfatter et stort område, og består av grovt sett den nordre delen av kommunen. Dette blir en fin innføring i vår lokale bosettingshistorie.
Etter planen skal bygdeboken del I utgis av Ski Historielag neste år.

 

Jens Døvik vil snakke om Langhus kirkes 40-årige historie

Utgangspunktet er kirkens 40-årsjubileum. Jens Døvik sammen med Alf. B Godager skrev boken "Langhus - Bygda og Kirken" (Foto ØB fra ca 2005 fra boklanseringen av Langhus kirke-boken. Fra venstre forfatterne Alf B. Godager og Jens Døvik. Det er Alf som er møteleder på medlemsmøtet 13. okt, og Jens Døvik kåserer.)

Morten Gaathaug spiller komposisjoner fra Borghild Holmsen

Kveldens kunstneriske opplevelse - vår egnen komponist Morten Gaathaug vil spille komposisjoner av og vil fortelle om Borghild Holmsen fra Vevelstad-godset, en av Norges to første kvinnelige komponister. Morten Gaathaug vil også spille en egen komposisjon som er en parafrase over Holmsens arbeider.

Jens Kåre Aalerud har bodd 80 år på Langhus (foto Christan Olsen, Ski Historielag)

Han vil dele litt av det han skriver om i sin bok om oppvekten på Langhus før utbyggingen av området.

Ja – selvfølgelig blir det kaffe og sikringskost – kr 30 | Lokalhistorie på sitt beste – dette kan du ikke gå glipp av.

 

Invitasjon fra Ski Historielag til en interessant og hyggelig opplevelsestur

Lørdag 29. august går turen til Sarpsborg – byen vi altfor lett kjører forbi.

Vi skal møte og guides av forfatter, skribent og foredragsholder Sven G. Eliassen.

Sven G. Eliassen har 36 år på Borgarsyssel museum (Østfold fylkesmuseum som ligger i Sarpsborg), hvorav 18 som direktør i samme museum. Hans spesialitet er lokal og regionshistorie Sarpsborg – Østfold, og få kjenner fylkets historie som ham. I tillegg til å skrive bøker og artikler om ulike temaer om fylkets historie, har han reist Østfold på kryss og tvers og holdt foredrag om herregårder, bryggerihistorie og arbeiderkultur.

Her er det noe å se frem til – og glede seg til – det er mye lokalhistorie gjemt og kanskje glemt i Sarpsborg.

Viktig: Dette er et utearrangement – ja fint vær er bestilt (selvfølgelig).

Vi skal spasere i Hafslunds omgivelser og få et inntrykk av en svunnen industrihistorie som i sin tid hadde stor nasjonaløkonomisk betydning.   

Lunsj - nistepakke:
Lunsjen skal vi hygge oss med ute i et lysthus på Hafslund Hovedgård. Planen er at du tar med deg nistepakke og sitteunderlag. Historielaget tar med varmtvann, kaffepulver og kopper.

Beredskap ved regn.
Meteorologene har ikke vært trofaste denne sommeren med tanke på sol- og sommerdager. Dersom regn har vi i et innendørs lokale i beredskap.

Påmelding og transport.
Ring Martin Østby på telefon: 64 86 68 29 eller mobiltelefon 918 43 185.

Vi gjør det slik at du som ikke har bil - vi finner en ” partner” med bil til deg. Vi tenker oss et fremmøte på parkeringsplassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy kl 10.30 – og vi sitter på med hverandre.


Ski historielag inviterer deg og dine venner til årets kulturminnedag

Ølbrygging som kulturbærer, - og kanskje en smak på hjemmebrentens tradisjoner

Sted: Bøndenes hus i Ski Markedsdag - søndag 30. august

Markedsdagen har et stort program med salgsboder, spennende smaksprøver m.m.

Ski Historielag – Kulturminnedag fra ca kl 12 og utover

ordfører Tine Linnestad med tale for kulturminnedagen

Historiker og forfatter Sven G Eliassen skal guide oss i ølbryggingens tradisjoner, mystikk og kulturarv

Sven G. Eliassen har vært mangeårig direktør for Borgarsyssel museum / Østfold fylkesmuseum, han har skrevet flere bøker og avhandlinger over nettopp temaet ølbrygging. Ølbrygging har meget lang tradisjon her i landet. For noen få 50-år siden var det pålegg til de større gårdene om å holde øl til færafolk. Det var selvfølgelig ikke vanlige reisende langs landeveien, men mest for kongens menn som lensmannen, offiserer og geistlige. I nyere tid ble det i en periode lov til hjemmebrenning, og Eliassen vil også komme inn på dette myterike ”næringsområdet”. 3

Sven G. liassen er en meget interessant ressursperson og foredragsholder hva gjelder lokal- og regionhistorie – dette må du ikke gå glipp av - i storsalen i Bøndenes hus fra kl 12 -

Etter kåseriet kan vi trenge til kaffe og svele / rømmegrøt fra bodene på markedsdagen

Ølbrygging med smaksprøver  og hjemmebrenning

Ølbrygging
Siste del på programmet – vi inviterer alle lokale ølbryggere: kom og la oss få smake på ditt lokalt brygget øl – vi har smakskrus.
Her kan det bli gode råd å snappe opp til egne forsøk på kjøkkenbenken.

Viktig: Det er ikke anledning til salg eller å gi bort flasker med alkoholholdig Innhold.

Hjemmebrenning – en tradisjon fra en svunnen tid
Går alt etter planen skal vi ha i gang et hjemmebrenningsapparat – en tradisjon fra en svunnen tid.
Det blir illustrert med smaksprøver på en q-tipp – intet mer.

Det kommer sikkert mange meninger om kvalitet osv…

Ta gjerne med bestefars gamle apparat – eller deler som fortsatt finnes.

Ski Historielag vil gjerne ha historier og fotos av gamle apparater.
Hjemmebrenning har hatt en periode fra lovlig brenning og til full stopp – et samfunnsnødvendig tiltak.

Viktig: Det er ikke anledning til salg eller å gi bort flasker med alkoholholdig innhold.

Viktig: Det er heller ikke anledning til smaksprøver til barn / ungdom.

 

Til gamle og nye medlemmer i Ski Historielag!

Etter en vellykket tur med Skibladneren til Hamar med lokalhistorisk kåseri, omvisning i Jernbanemuseet og Domkirkeodden står neste spennende arrangement for tur:

Bli med på opplevelsestur til Langnes skanse Søndag 9. august

Riksantikvariske myndigheter har gjennomført en omfattende utgravning av kanonbatteriet og forsvarsstillingene fra krigshandlingene i augustdagene i 1814 den gang mellom norske og svenske styrker som tok liv. Krigshandlinger vi i dag skulle ha sett ugjort, men den gang mente man det var helt nødvendig og betød et viktig element i Mossekonvensjonen som bidro til en fredsordning. Konvensjonen, sammen med påfølgende parlamenteringer kom frem til en avsluttende grunnlovsavtalen med svenskekongen Kong Carl XIII den 4. november 1814. Den nye norske kongen var også konge i Sverige.

Langnes skanse ligger litt nord for Fossumbroen på E18 som et forsvarselement i den gang Glommalinjen som strakte seg fra Fredrikstad i syd til Elverum i nord. Hele Glommalinjen var den gang bemannet med neste 20.000 norske soldater, til dels dårlig utstyrt. Svenske soldater på østsiden av Glomma var ca det dobbelte + en tilsvarende svensk styrke i nordtyskland.

Glommalinjen med Langnes skanse ligger geografisk i vår lokalhistoriske nærhet, de norske planen den gang omfattet også helt frem til Kråkstad herred.

Vi skal guides av arkeolog Per Erik Gjesvold (fra Ski) som har ledet utgravningene på Langnes.

Vi har vært på Langnes både ved 200-årsjubileet og tidligere – vi har hørt og sett - men vi har egentlig ikke fått til en kvalifisert omvisning før nå, og som forteller historien om stedet etter utgravningene. Her var flere kanonbatterier, infanteristillinger, flere hundre norske soldater og en flytebro over glommastryket som her er på noe av det strieste.

Vi står i 1814 ved noe av det mest hendelsesbetydelige i norsk og svensk historie.

Tillat en liten en liten kortversjon av kongerekken: Året 1814 begynte med den danske enevoldsherskeren Kong Fredrik VI, dernest Kong Christian Fredrik Norges konge fra maidagene på Eidsvoll og frem til Mossekonvensjonen, men hans abdikasjonssøknad ble først godkjent av Stortinget 4. november 1814. Kong Carl XIII 4. november1814 til 5. februar 1818 var konge av rikene Norge og Sverige.

Den svenske kronprinsen Carl Johan var arkitekten bak Kielerfreden i januardagene i 1814 og viktig i fredsforhandlingene til Mossekonvensjonen i augustdagene. Carl  XIV Johan ble Norges konge fra 5. februar 1818 samtidig som han var konge av Sverige. Hver eneste 17. mai ser vi ham til hest foran slottet i Oslo – rytterstatuen i enden av Karl Johansgate.

Spydeberg prestegård – ligger i nærheten – her bodde kong Christian Fredrik under krigshandlingene.

Om tiden tillater – og det er av interesse, kjører vi tilbakeveien innom vakre Spydeberg prestegård for å kikke på det vakre nyrestaurerte hageanlegget. Det var anlagt av Jacob Nicolay Wilse som kom til Spydeberg som sogneprest i 1768 Wilse arbeidet med matematikk, fysikk, topografis, meteorologi - og innførte noen av begrepene som den dag i dag benytters av meteorologien. 

Mer om Wilse, se: https://no.wikipedia.org/wiki/Jacob_Nicolai_Wilse

Lunsj
Før vi tar til med selve omvisningen hygger vi oss med kaffe og sikringskost på Stubberud hos Tom – du tar med niste. Vi koker kaffe og te. Etter omvisningen byr vi på Dagbokringle og kaffe – i det grønne – det er selvfølgelig bestilt pent vær under hele arrangementet.

Transport:
Vi tenker oss et fremmøte / avreise fra parkeringsplassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy kl 11 – og vi sitter på med hverandre.

Kjørevei:
(ca 30 minutter) E18 – over Glomma og ta av på første avkjøring, gjennom rundkjøringen og inn mot Askim vest. Kjør ca 1,2 km ta til venstre til Langnes / Langnesveien (ved Askim Fruktpresseri). Følg på ca 2.3 km på Langnesveien som etter hvert ved en avkjøring/sving går over til grusvei. Kjør ca 1 km se skilt. Vi skal inn til høyre til Tom som bor i Langnesveien 220. Kryss over jernbanelinjen – OBS for mulig tog!!! Se etter parkeringsskilt.   

Transport og arrangementet er avhengig av påmelding til Tom telefon: 412 33 432

Historielagets Tur- og opplevelseskomite

 

Her kommer detaljer og priser for opplevelsesturen til Hamar fredag 24. og – lørdag 25. juli 2015

Skibladneren – Jernbanemuseet – Hedmarksmuseet med Domkirkeodden

Påmelding: Bjørn Næss telefon:  977 95 875 Senest innen 10. juli pga hotellreservasjoner

Program med tider, steder og skisse på kostnader:

Fredag 24. juli

Vi møtes på Eidsvoll jernbanestasjon, Skibladnerens brygge er ved jernbanestasjonen. Bra med bilparkering på jernbanestasjonen.

Kl 14.15 klar for ombordstigning på Skibladneren for avreise.

Kl 14.20 – 17.15 Dagens høydepunkt middag om bord på Skibladner.

Kl 17.15 Ankomst Hamar – og spasere ca 500m til Fist Hotell Viktoria som ligger i Strandgaten 21 mot sjøen, mellom bryggen og jernbanestasjonen.

Kl 18.30 Møte utenfor hotellet, vi går over Strandgaten + 300m til Hamar skysstasjon, lokalbuss B1 til Hedmarksmuseet/Domkirkeodden. Kjøretid ca 12 minutter.

Vi spaserer gjennom museets parkanlegg til et hyggelig lokale som venter: 2 luftige møterom, sjøutsikt, terrasse og kjøkken til vår disposisjon.

Kl 19.00 Vi er på plass i møtelokalet sammen med gjester fra Hamar Historielag.

Kl 19.15 Kveldens høydepunkt 1: Sikringskost: kaffe / te og kringle – før:

Kl 19.30 Kveldens høydepunkt 1: Ragnar Pedersen professor emeritus fra Universitetet i Oslo og tidligere sjefskonservator ved Hedmarksmuseet: lokalhistorie Hamar, og regionhistorie Hedmarken / Mjøsadistriktet.

Kl 20.30 Påmelding til lunsj lørdag ca kr 140.

Kl 21.00 Hyggestund og kaffe og rester…. Før vi tar sikte på retur til hotellet med lokalbuss.

Lørdag 25. juli:

Frokost på hotellet. Koffert settes i hotellets oppbevaring.

Kl 09.55 buss B1 fra Skysstasjonen til Jernbanemuseet.  

Kl 10.10 Jernbanemuseet med guidet omvisning.  

Sydbane-raceren er lokomotivet for østre linje, står i Hamar, og bør finne sin plass i rivningstruede Lokstallen på Ski jernbane-stasjon. Lokstallen og jernbanen til bondelandet Ski den gang Monsrud stasjon var sammen med Magasinleieren starten på vår by-lokale historie. Magasinleieren skal bevares, det bør også lokstallen.

Kl 12.15 Buss, forflyttning til Hedmarksmuseet/Domkirkeodden.

Kl 13.00 – 13.30 Lunsj i samme lokale som medlemsmøtet dagen før.Lokalet er til vår disposisjon hele dagen. Fint for trette ben.

Kl 13.30 Omvisning Hedmarksmuseet / Domkirkeodden med syngende guide. Bilde: Domkirkeodden-ruinene vi skal se.

Ca kl 15+ omvisning ferdig, tilbake til møtelokalet. Møtelokalet er til vår disposisjon hele tiden.

Ca til kl 16 rusle rundt på museet, hvile på terrassen eller i møterommet. Kikker på parken mot Mjøsa.

- Retur til hotellet og hente bagasjen. - Spasere til toget, tog til Eidsvoll – bilen, eller tog til Ski. Togavgang hver time, se tider under.

Detaljer og opplysninger om:

Jernbanemuseet:  http://www.norsk-jernbanemuseum.no

Hedmarksmusset / Anno museum :  http://www.hedmarksmuseet.no/  eller

http://annomuseum.no/museum/domkirkeodden/

Tog og muligheter:

Togbytte på Oslo S. 

Fredag 24. juli fra Ski til Eidsvoll: Ski kl 12:58 til Oslo S – bytte, fremme i Eidsvoll 14:08 

Pris: Ski – Oslo S – Eidsvoll kr 55 (honnør).  

Lørdag 25. juli, retur fra Hamar – Ski hver time kl 17:00. 18:03, 20:02, siste kl 22:02.

Pris: Hamar – Ski kr 162 (honnør).  Men: billett Hamar-Eidsvoll kr 68 og Eidsvoll-Ski 55,-

Fredag 24. juli, retur fra Hamar hver time kl 21:01, 21:41, 22:02.

Deltakerkostnader, prognose:

En
person

2 personer
dobb.rom

 Kostnadsbeskrivelse

180

360

Skibladner, billett, Eidsvoll - Hamar

385

770

Middag om bord på Skibladner.

900

 

Overnatting, enkeltrom med forkost: Hotell Viktoria

 

1 100

Overnatting, dobbeltrom med frokost: Hotell Viktoria

20

40

Buss til medlemsmøtet -tur/retur  - Hamar
Skysstasjon – Hedmarksmuseet (kr 10 hver vei)

10

20

Buss lørdag til Jernbanemuseet.

140

280

Lunsj lørdag, i fredagens møtelokale på Hedmarksmuseet.

65

130

Inngangspenger (i gruppe) Jernbanemuseet.

80

160

Inngangspenger (i gruppe) Hedmarksmuseet.

50

100

Kaffe i det grønne i Hedmarksmuseet, i møtelokalet.

10

20

Buss museet – hotellet (bagasje) - jernbanestasjonen.

200

300

Andel felleskostnader

2 040

3 280

Prognose kostnad

     

Bli med på årets opplevelsestur - - -Hilsen Ski Historielag Tur- og opplevelseskomiteen

 

 

 

Godt nytt år!

Vi møtes til mange nye og spennende opplevelser i 2015!

Tilbake til dagens Siste nytt

Siste nytt fra 1. halvår 2015

Siste nytt fra 2. halvår 2015

Siste nytt fra 1. halvår 2014

Siste nytt fra 2. halvår 2014

Siste nytt fra 1. halvår 2013

Siste nytt fra 2. halvår 2013

Siste nytt fra 1. halvår 2012

Siste nytt fra 2. halvår 2012