Siden er sist oppdatert: 10.08.14

 En liten oversikt som viser kommende arrangementer: 

Lørdag 5. juli opplevelsestur til Eidsvollsbygningen.
Akkurat nå 30 påmeldt til lørdag 5. juli og Tom har satt strek. Omvisningen for Eidsvollsbygningen koster kr 75 pr deltaker, lunsj i Bygdetunet (rømmegrøt) kr 100 og Okkupasjonsmuuseet (ca kr 300/faktura) som ligger på bygdetunet. Bygdetunet selger også kaffe og vafler. Vi får faktura på omvisningen. Lunsjen/kaffe etc … betales av hver på stedet.
Se flere detaljer nedenfor.

Lørdag 9. august

 • Slaget mot svenskene ved Langnes i augustdagene i 1814
 • Vi møtes for en nasjonal- og lokalhistorisk opplevelse på Langnes lørdag 9. august

Programmet er følgende:

 • Felleskjøring fra Kirkeveien v/ Waldemarhøy i Ski kl 10.
 • Lunsj i det grønne på Stubberud kl 11 til 12.30. I forbindelse med lunsjen på Stubberud:
 • Spennende kåseri ved avdelingsleder ved forsvarsmuseet førsteamanuensis Terje Harald Holm om Grunnlovens soldater
 • Vi får besøk av en æresvakt av 1814-soldater med tidsriktige uniformer.
  (soldatene vi kjenner fra Kråkstad kirke 9. mars i år og Harald Johnsen vi kjenner fra medlemsmøtet i januar om 1814).
 • Og vi får besøk av styret i Askim Historielag og styret i Indre Østfold forsvarsforening.

Etter lunsjen vi spaserer til Langnesbatteriet der stridighetene fant sted for 200 år siden

 • Dagens tale (kl 13) ved riksantikvar Jørn Holme og oppstilling av 1814-soldatene.
 • Tilbake til Stubberud: kaffe og kringle før hjemreise. Hvor vi skal være, spise og hygge oss: hjemme hos Tom på Stubberud i Langnesveien 220.
 • Det er begrenset med parkering og vi har reservert et område for historielaget, se skilting underveis. Fint om vi kjører med hverandre for å redusere parkeringsbehovet.

Viktig: Påmelding og informasjoner helst inne 5. august til Tom på telefon 412 33 432.
Deltakeravgift kr 130 som omfatter oppelevsene, lunsj, kaffe og kringle.

Kjørevei:

E18 over Glomma, første avkjøring, over E18 og mot Askim på gamle E18. Ca 1 km, ta til venstre inn på Langnesveien ved Askim Fruktpresseri. Følg veien, etter hvert over på grusvei. Skilting merket SHL for parkering. Spaser gjennom jernbanegrind, over jernbanesporet – og du er fremme!
Vi gleder oss – dette skal bli en interessant opplevelse – vel møtt


Søndag 31. august Kulturminnedag på Bøndenes hus.
Førsteamanuensis David Vogt vil guide oss gjennom helleristningenes mystikk og betydninger med hovedvekt på det som rikholdig finnes i Østfold.
Det er historielaget som har det årlige kulturminnearrangementet i kommunen vår, og i år blir det på Bøndenes hus i Ski.

Lørdag 6. september opplevelsestur til helleristningene i Skjeberg – Fredrikstad Møtested for felleskjøring fra Kirkeveien i Ski kl 10. Har du ikke bil, Vi sitter på med hverandre. Påmelding til Martin tel 918 43 185 . Vel møtt – Tur- og opplevelseskomiteen.

 

Minner om tur til Eidsvollsbygningen lørdag 5. juli

(Foto: Kai Krog Halse)

For oss i historielaget har vi guiding i den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen med omvisning start kl 11.00 på lørdag formiddag. Dette blir en interessant opplevelse. Det er brukt enorme midler for å gjenskape bygningen slik den nettopp var våren 1814. Kanskje den mest omfattende restaurering av en bygning i landet, vi får se og høre….. Deltakelse / påmelding se under.

Okkupasjonsmuseet på Eidsvoll
Etter guidingen i Eidsvollsbygningen spaserer vi over parken til okkupasjonsmuseet.
Her får vi guiding av Torgeir i Eidsvoll forsvarsforening. Museet er etablert på dugnad av medlemmene i Eidsvoll Forsvarsforening, og mange av dem hadde vært aktive deltakere i motstandskampen. Museet skal formidle hvordan okkupasjonen og motstandskampen under den andre verdenskrig artet seg for sivilbefolkning og samfunnet på Eidsvoll. Eidsvoll okkupasjonsmuseum ble gitt som gave til Eidsvoll kommune i samband med 50-års-jubileet for frigjøringen som ble feiret i 1995.

Lunsj
Etter alle inntrykkene er det godt med en kaffetår og lunsj.
Muligens blir lunsjen på kafeteriaen i bygdetunet med rømmegrøt som var litt stasmat i gamledager – vi skal jo til 1814, eller vi bringer lunsj fra Ski som ved tidligere turer. Litt avhengig av hvordan lunsjen blir – vi bringer med oss stoler.

Reise: Kjører egne biler / sitter på med hverandre.
Planen er: vi kjører egne biler og samling på parkeringsplassen i Ski i Kirkeveien kl 09.00 for de som er påmeldt turen. Har du selv ikke bil eller kan ikke kjøre sitter vi på med hverandre. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å sitte på med noen.

PÅMELDING INNEN 1. JULI.
Påmelding til Tom telefon 412 33 432. Påmeldingsfristen nærmer seg: 1. juli, og mange er allerede påmeldt.
Det er slik at vi har bestilt en guidet gruppe som kun består av 25 besøkende. Dersom vi blir flere skal vi forsøke å få ekstraplasser i en annen gruppe, så det er viktig at vi snarest mulig får en oversikt over mulig ekstraplasser.
Foreløpig deltakeravgift guiding + lunsj antakelig kr 150 slik det ser ut akkurat nå …..

Vel møtt – Ski Historielag Tur- og opplevelseskomiteen.

 

Velkommen til det årlige minnearrangementet for Unionsoppløsningen 7. juni 1905 kl 13.00 i Magasinleiren

Program for dagen:

1: Velkommen.

2: Dagens tale ved stortingsrepresentant Gunvor Eldegard

3: Tilbakeblikk på tilstanden til det norske forsvaret i 1905 ved Knut Falla – leder i historielaget.

Viljen til selvstendighet og til forsvar av landet var sterk i 1905, men hvordan var det med de norske militære musklene, var vi egentlig en hårsbredd fra en katastrofe - eller?

4: Lokalhistorie om magasinleiren, dens betydning og bruk.

Magasinleiren ble bygget nettopp som følge av uoverensstemmelser mellom Norge og Sverige i slutten av 1880-90årene, men dette skal vi høre mer om lørdag. Vi fortseter føljetongen fra sist år….

5: Vi avslutter med kringle og kaffe / te til alle.

Ja – vi har bestilt flott vær, alternativt skal vi være innendørs i en av bygningene på stedet.

OBS: tidspunktet er kl 13

Finne frem til Magasinleien:

Magasinleiren ligger noen hundre meter vest for jernbanestasjonen i Ski.
Eks. spasere fra jernbanestasjonen i Ski: Gå gangbroen over jernbanen, Følg veien – Gamleveien frem til krysset Gamleveien – Monsrudveien – Vilbergveien. Ta til venstre ned Monsrudveien, passer veibommen og ta av til høyre og du er i Magasinleien etter ca 150 meter.
Bil: God bilparkering.
Fra: Nordbyveien, ned Vestveien, rundkjøringen ved Politiet, til høyre opp Monsrudveien og 3. vei inn til venstre.
Fra: Fra Søndre Tvervei, følg skiltet til politiet, i rundkjøringen ved politiet ta til venstre opp Monsrudveien og 3. vei inn til venstre.

Hilsen Ski- og omegn Forsvarsforening i samarbeide med Ski Historielag og NROF-Follo - reserveoffiserene

 

Bli med Ski Historielag på opplevelsestur til Odals Værk  lørdag 24. mai

Litt bortgjemt, ikke så langt fra Glommas bredder i Sør-Odal, ligger Odals Værk med skogkledde åser omkring, og danner et miljø for seg selv. Her er minner fra svunne tiders jernverksliv og annen industrivirksomhet gjennom 300 år, inkludert sju fredede bygninger. Odals Værk har ikke bare vært en landeiendom og en industribedrift, men også et lite samfunn og en grend med skole, butikk og sine egne sosiale regler. Gjennom omvisninger på tunet, opplever du hvordan menneskene på Værket har formet kulturlandskapet og satt sitt preg på naturen.

Dagens drift kombinerer vern om unike kulturminner med en fornuftig forvaltning av dagens og fremtidens ressurser.  Værket var på besøkslisten i Toppen Bech’s tv-program om storgårder.

Mer om Værket finner du på: http://www.odalsverk.no/historien.php

Dette er en lokalhistorisk kulturperle av de sjeldne!

Guidet omvisning og vi har leiet rom for lunsj der man også kan ta pauser etter eget behov.

Deltakeravgift: kr 100 betales ved oppmøte for omvisning og lunsj. 

Påmelding: Helst innen 20, mai på telefon til 412 33 432.

Reiseplan: Vi kjører egne biler, og samling kl 09.00 i Ski ved parkeringsplassen i Kirkeveien v/ Waldemarhøy. De som ikke har bil sitter på med andre.

Informasjon: ved historielagets Tur- og opplevelseskomite tel: 412 33 432 -+- Mer informasjon på medlemsmøtet tirsdag 20. mai


                                             Neste hendelser…..

7. juni - unionsoppløsningen i 1905

velkommen til minnearrangement Magasinleieren i Ski kl 18.

Tale for dagen ved stortingsrepresentant Gunvor Eldegard.

Vi får også litt om leierens historie og betydning fra 1896 og til 1945 og inn i 1960-årene.

Meget enkel servering med kringle og kaffe.

Blir det regn skal vi være innendørs i Magasinleieren. Arrangementet er ved: Ski- og omegn forsvarsforening, Ski Historielag. Reserveoffiserene NROF-Follo


5. juli - opplevelsestur til Eidsvollbygningen

med guidet omvisning, lunsj og omvisning i okkupasjonsmuseet.

Avreise fra Ski kl 09.00 med egne biler, vi sitter på med hverandre.

Påmelding innen 1. juli til telefon: 412 33 432. Omvisning kr 75 +  lunsj.

Mer informasjon på medlemsmøtet 20. mai.

    

Velkommen til medlemsmøte tirsdag 20. mai kl. 19 på Waldemarhøy

1814 og kunsten i Norge <|> Dilettantisme eller gryende storhet?

 Kunsthistoriker og forfatter Jan Kokkin skal lede oss gjennom temaet kunstens utvikling og utfordrende kår, i vårt nye selvstendige kongedømme fra 1814 inn i nyere tid. En epoke med store utfordringer og kunstneriske omveltninger.

Jan Kokkin (1957) er frilans kurator, kunstkritiker og forfatter. Han er mag.art i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo og har i mange år vært kunstkritiker i Dagens Næringsliv og Morgenbladet og daglig leder for Kunst på Arbeidsplassen frem til 2009. Kokkin har dessuten utgitt biografier om maleren Eilif Peterssen og billedhuggeren Mathias Skeibrok.Han har også skrevet bøker om Gerhard Munthe og Erik Werenskiold og vært medforfatter av Eros i Gustav Vigelands kunst og Rodin og Norge.
Kokkin har også erfaring som kurator for utstillinger av norsk og internasjonal kunst. 
Maleriet: Jacob Munch: Karl Johans kroning i Nidarosdomen 7.9 1818 fra 1822     

            

Kveldens andre opplevelse blir Bodil Diesen

Bodil gir oss en innføring i blokkfløytens historie og instrumentets spesielle tonearter

Og hun forteller: Jeg har lyst til å presentere et instrument som en gang var svært populært i de øvre samfunnsklasser i Europa, og som mange komponister har latt seg fascinere av. Blokkfløyta har i dag et dårlig rykte, men jeg ønsker å vise at instrumentene i denne rikholdige familien har mye å by på. Og vet du hvorfor det heter blokkfløyte? Det skal jeg fortelle om siden jeg også produserer blokkfløyter.  Jeg skal spille musikk fra middelalder, renessanse og barokk, og kanskje noe fra vår egen tid? Vi får se.... 

                                            Etter kåseriet og før fløytespillet blir det selvfølgelig kaffe, te og kringle fra arrangementskomiteen - kr 30.
Om solen vil det slik – og er vi riktig heldige - blir serveringen på terrassen. 


              Neste store opplevelse blir tur til Odalen Værk lørdag 24. mai

 

Medlemsmøte torsdag 24. april kl 19 på Waldemarhøy
 • Vi skal på sporet av krigerkongen Karl den XII i Follo og vi skal guides av Geir Bagge-Skarheim (foto til høyre)
 • Etter dette spennende lokalhistoriske temaet blir det utdeling av historielagets jubileumsbok.
 • Jubileumsboken og bladet 1814 er gratis til lagets medlemmer.
 • Vi trenger din hjelp til distribusjon, så det er viktig om du kan hente ditt eksemplar på medlemsmøtet


Selvfølgelig blir det sikringskost med kaffe og kringle i pausen.

Historielaget har åpent kontor for Tirsdagstreff.
Alle er velkommen til en kaffetår fra kl 11 til kl 14 i Ustvedthuset.


Torsdag 8. mai 2014 ¤ Frigjøringsdag 1945.

Vi samles ved minnestøtten ved Ski Middelalderkirke kl 18. Dagens taler ved minnestøtten: ordfører Tine Linnestad. Kranspåleggelse og honnør etterfulgt av allsang: ”Ja vi elsker”.

Vi rusler til Waldemarhøy: Historielaget med påfølgende minnemøte med fokus på Ski og hendelser i vårt nærområde.
Tale for dagen ved stortingsrepresentant: Gunvor Eldegard, minnetale fra Ski HV ved Terje Fossli Pedersen.

Filmreportasje fra og om okkupasjonstiden i Ski-området i regi av Ski Historielag. (Film og fotos som neppe tidligere er vist). Filmreportasje fra hendelser under okkupasjonsårene

Selvfølgelig blir det kringle, kaffe/ te kr 30.

Medlemsmøte Tirsdag 20. mai kl 19 på Waldemarhøy i Ski.
 Fellesmøte med Ski Kunstforening: 1814 og kunsten i Norge. Dilettantisme eller gryende storhet? v/ kunsthistoriker Jan Kokkin (foto til venstre)

Medlemstur lørdag 24. mai til Odalen Værk i Skarnes
 v/ historielagets Tur- og opplevelseskomite Påmelding til telefon 412 33 432 innen 19. mai. Mer info etterhvert, oppmøtested, tid og pris.

Lørdag 7. juni Unionsoppløsningen 1905 i Magasinleieren i Ski kl 18.

Medlemstur lørdag 14. juni til Eidsvollsbygningen
 med guiding, og besøk i okkupasjonsmuseet. Lunsj på stedets kafe. Påmelding til telefon 412 33 432 innen 19. mai. Mer info etterhvert, oppmøtested, tid og pris.

 

Søndag 9. mars var det minnegudstjeneste i Kråkstad kirke i forbindelse med grunnlovens 200-års jubileum.

Etter gudstjenesten gikk vi til det gamle menighetshuset i Kråkstad for kaffe og kaker servert av Kråkstad Sanitetsforening.
Her kunne vi glede oss med åpningstale av vår ordfører Anne Kristine Linnestad, og deretter tale av vår stortingsrepresentant Gunvor Eldegard og tale av historielagets Knut Solberg og prost Sven Holmsen.
Minnegudstjenesten og programmet er et samarbeide med Ski Historielag og Kråkstad kirke/menighetsrådet.

Bildet til venstre viser eksersis ved soldatene fra Det søndenfjeldske Frivillige Musqueteercorps og Iddske Compagnie.

Bildet er tatt av Christian Olsen og flere kan du se ved å klikke på denne lenken.

 

Lørdag 22. februar inviterer vi på opplevelsestur til Rørosmartna

Den første Rørosmartna ble holdt i 1854.
En kongelig resolusjon fra 1853 sier følgende:

”Fra 1854 skal der i Røros avholdes et marked der begynner næst siste tirsdag i Februar Måned og varer til den påfølgende fredag”.

Nå er det utvidet til lørdag. Se på http://rorosmartnan.no/ her finner du oversikt over hva som skjer.

Tog fra Ski eller Oslo S Røros og retur til kr 758,- Honnør / Minipris, tidstabell:
Tog fra Ski kl 07.56 og fra Oslo S kl 08.34. Overgang i Hamar til Rørostoget kl 10.11 og fremme i Røros kl 13.37
Retur fra Røros kl 16.26, og med togbytte i Hamar, Oslo S kl 21.26. Til Ski kl 22.05 og Ski kl 22.38.
Luksusen om bord Oslo – Røros - retur: ”NSB MENY Automat”.
(Noen har planer om å overnatte i Hamar på tilbakeveien, eller ta en natt i Røros).

 

Ski Historielag 40 år

Vi inviterer til jubileumsfeiring Fredag 7. mars kl. 18.30 på «Servicesenteret» i Kirkeveien 3.

Program:

Festforedrag om Chr. Magnus Falsen av forsker ph. d. Marthe Hommerstad

Middag: Viltgryte m/vin/øl eller min.vann

Kristen Bjerke forteller historien til Ski Historielag

Deretter ev. hilsningstaler Kaffe og kaker

Pris pr. pers.kr. 200,- med bindende påmelding ved innbetaling til konto Ski Historielag - 1612 62 07917

Påmeldingsfrist 25.02.2014, senest på årsmøtet.

Pent antrekk, gjerne bunad - og vær VELKOMMEN!

 

Forsker ph. d. Marthe Hommerstad

 

Årsmøte i Ski Historielag tirsdag 25. februar 2014 kl 19 på Waldemarhøy i Ski

Etter årsmøtet følger et medlemsmøte hvor Kjell Haug vil guide oss gjennom retretten i 1940 fra Fossumbrua til lille Norge i Fredrikstad – sivilvakten gjennom alle krigsårene 1940 – 45.
Kjell er mangeårig medlem av historielaget, han har skrevet 7 bøker, hvor flere har viktige hendelsesbilder fra siste krig og 40-50-årene i Ski og omegn. Festningsanlegget i Fredrikstad hadde sammenheng med magasinleieren AR1 i Ski.

Til medlemmer i Ski Historielag

1814 – 2014 – nå er vi i gang med selve jubileumsåret!

Første opplevelse i år 2014 blir medlemsmøte allerede kommende tirsdag 21. januar kl 19 på Waldemarhøy i  Ski sentrum.

 Medlemsmøtet får besøk av ”Grunnlovssoldat” og lokalhistoriker Harald P. Johnsen

Han vil guide oss gjennom hendelsene og stridigheter som fant sted i vårt nærområde fra svenskegrensen til Kråkstad herred i 1814 – det året Norge igjen kjempet seg til å bli Norge. Meget skjedde i vårt nærområde av stridigheter og krigskamper som dels er ukjente. Den 8. og 9. august i 1814 kom ca 3.000 av kong Karl XIII’s svenske soldater til Askimområdet. De kom i kamp med norske styrker som en del av en stridsflanke fra Fredrikstad til Elverum. Mange falne og skadde på begge sider. Dette er et forsiktig kapittel i svensk og norsk historie som vi skal kaste lys over.

Harald P. Johnsen er 64 år gammel askimgutt og er en virkelig ”Grunnlovssoldat” der han deltar i det historiske Musketerkorpset. Han har guidet publikum i 5 år ved Fossumbrua og var initiativtaker til ”Fossum-marsjen” i 1992 til minne om grunnloven og trefningene i 1940. Han har 27 år bak seg i HV og som øvingsleder fra 1983. Harald P. Johnsen er som lokalhistoriker askimområdets svar på våre egne herrene Per Krogstie og Bjørn Myrvoll, så dette blir garantert spennende.

 

Historielaget har en plan med å få frem hendelsene som ført frem til grunlovsforhandlingene.
De to siste medlemsmøtene i 2013 med forsker Bård Frydenlund har gitt et viktig innblikk i hendelsene i Danmark-Norge og stormaltspolitikken i Europa i perioden 1808 til 1814. En stormaktspolitikk som endte med Norge som svenskenes kriksbytte og som ga reaksjoner her hjemme. Denne gangen har vi søkt neste foredragsholder - lokalhistoriker Harald P. Johnsen, om å orientere seg mot vårt lokale nærområde Glommalinjen / Askim / Spydeberg / Kråkstad og Mossekonvensjonen. Lokalhistorie er alltid interessant og tirsdag får vi en godbit av dette.
Senere, 7. mars ved historielagets 40-årsljubileum får vi et kåseri om sorenskriver Christian Magnus Falsen fra Vollebekk i Ås, (der hvor UMB nå ligger).

Ja – og selvfølgelig er arrangementskomiteen på plass med enkel servering: kringle og kaffe/te kr 30.
Etter pausen skal vi få litt om kommende årsmøte 25. februar og jubileumsmøtet 7. mars.

 

Søndag 9. mars skal det være minnegudstjeneste i Kråkstad kirke i forbindelse med grunnlovens 200-års jubileum.

25. februar i 1814 var det valg av valgmenn til riksforsamlingen på Eidsvoll i kirkene over hele landet. Så også i Kråkstad kirke for Akershus amt. Her ble valgt (fra valgdokumentet): Provst Hørbye og Bonden Ole Hansen Dahl.

Det kommer selvfølgelig ut en nærmere invitasjon i februar, men det er greit å merke av på kalenderen allerede nå.
Minnegudstjenesten er et samarbeide med Ski Historielag.

Etter gudstjenesten går vi til det gamle menighetshuset i Kråkstad for kaffe ++
Her skal vi glede oss med en åpningstale av vår ordfører Tine Linnestad, og deretter tale av vår stortingsrepresentant Gunvor Eldegard og tale av historielagets Knut Solberg.
Minnegudstjenesten og programmet er et samarbeide med Ski Historielag og Kråkstad kirke/menighetsrådet.

Kråkstad kirke
Foto: Christian Olsen

Godt nytt år!

Vi møtes til mange nye og spennende opplevelser i 2014!

Tilbake til dagens Siste nytt

Siste nytt fra 1. halvår 2014 Siste nytt fra 2. halvår 2014
Siste nytt fra 1. halvår 2013 Siste nytt fra 2. halvår 2013
Siste nytt fra 1. halvår 2012 Siste nytt fra 2. halvår 2012