Her er et glimt fra årets frigjøringsdag
 - 8. mai nå i 2012

Til sammen var vi litt over 60 til stede. Vi kan si oss fornøyd med arrangementet og samarbeidet med reserveoffiserene, kommunen og Ski- og omegn Forsvarsforening. Utfordringen blir: Neste år må vi få enda flere med!

Her er et foto hvor ordføreren holder tale for dagen:

Ordføreren ved minnesteinen over falne:

Fra minnemarkeringen ved Ski middelalderkirke:

 Fra minnemarkeringen ved Ski middelalderkirke:

Her følger ordførerens tale for dagen. Ordføreren er medlem av Ski Historielag.

Kjære alle sammen - Gratulerer med dagen.

Dagen i dag, for 67 år siden, var gledens dag i Norge. Friheten og freden seiret. Det var jubelens dag. Vonde år med krig, okkupasjon og terror var over. Fem lange år med lengsel og drømmer ble erstattet med fornyet optimisme og tro for fremtiden. Blendingsgardinene kunne brennes og det norske flagget kunne atter vaie fra flaggstengene. Vi var et frihetselskende folk, og det er vi fortsatt. Derfor må vi løfte frem historien, minnes de falne og deres pårørende og aldri, aldri glemme.

Norge og det norske folk fikk kjenne på kroppen følelsen av å miste friheten og selvstendigheten. Verdier som vi verdsetter så uendelig høyt. Vi fikk kjenne den nedverdigende opplevelsen av å være et ufritt og mindreverdig folk. Men alle disse trusler og vonde erfaringer reiste den sterke motstandsviljen som vi i dag skal minnes og ære i vår markering.

Det norske folk adlød ikke fremmede herrer. Vi kjempet for vårt land, vår frihet og selvstendighet. Vi kjempet for våre venner, og vår familie. Vi fant vår styrke i våre venner og alliertes tro på frihet og selvstendighet. Og vi fant vår styrke i kjærligheten til landet og vår Konge.

Motstandsbevegelsen vokste i hele Norge. For et lite freds- og frihetselskende folk var nazismen og Nasjonal Samlings landsforræderi en fryktelig trussel. Tidligere motsetninger mellom klasser og partier ble små, og Hitlers nazidiktatur og Quislings landsforræderi sveiset det norske folk sammen. Motstandbevegelsen fant styrke i tusener av nordmenn som våget liv, helse og frihet for Norges sak. Det ble skapt et samhold og en solidaritet mellom mennesker som sjelden oppstår i en nasjons liv. Dette er en viktig styrke for en liten nasjon som Norge.

22. juli 2011 skjedde det utenkelige i Regjeringskvartalet og på Utøya. Norge ble angrepet på nytt, ikke av en hær, men av EN mann som i løpet av noen få timer satte hele vårt demokrati, ja hele vårt samfunn på prøve. Hans gjerninger viste oss at vårt demokrati ikke er en selvfølge, at våre verdier ikke må tas for gitt.

Norges svar på dette angrepet var rosetog og samhold. Vi viste på en fantastisk måte at våre verdier og vårt demokrati er noe vi setter uendelig høyt.

Vi fikk nok en gang vise at når noe truer oss svarer vi med å stå samlet. Samlet og villige til å slåss for vårt demokrati og de verdiene som preger det norske samfunnet.

Det siste året har vi bevist at solidariteten og samholdet i kampen mot det onde lever. Vi skal aldri glemme. Og det onde skal aldri vinne.

Gleden den 8. mai avløste en historie om mot og offervilje, om lidelser og død. Det er en historie om det beste i enkeltindivider, det beste i et stolt og robust folk. I Fellesprogrammet som ble utformet av representanter for de politiske partier, fikk dette denne dramatiske form: «I norske sinn er det skapt et fellesskap som ingen voldsmakt kunne oppløse. Det var ingen som spurte hvilket parti en tilhørte, eller om en var fattig eller rik. Hver god nordmann møtte med sitt offer, sin formue og sitt liv, og det ble iskaldt omkring den vesle flokken som gikk erobrerne til hånde. I skyggen av fengslene, konsentrasjonsleirene og retterstedene skaptes et kameratskap vi før ikke visste noe om, en evne til å holde ut, og et samarbeid som vi ikke visste at vi hadde, så vi til slutt fikk være med å oppleve seieren med vår ære og vår selvaktelse i behold.»

Demokrati, frihet og selvstendighet er ikke en selvfølge men må vinnes hver eneste dag.

Kjære alle sammen. Vi vant freden i 1945. Vi vant friheten og 8. mai er en gledens dag, men også i dag kjemper norske soldater for demokrati, frihet og menneskerettigheter. Ikke på norsk jord, men som FN-soldater på oppdrag utenfor våre grenser.

Vi skal minnes og ære de som falt i kampen for Norges frihet i 1940-45 men vi skal også minnes og ære de som har falt i Norges og FNs tjeneste utenfor våre grenser etter 1945.

Vi hedrer i dag også våre veteraner og takker dere og deres familier for den innsatsen dere har gjort for Norge og FN i de kontingentene dere har tjenestegjort i.

Kjære alle sammen. Gratulerer med frigjøringsdagen.

 

     Ski historielag, Postboks 435, 1401 SKI 

  Stiftet 1974      

  Bankkonto:  1612 60 35946    

[Melding til WEBsnekker]